Predsednik Thaçi imenovao 53 novih sudija

Priština, 31. jul – Predsednik Republike Kosovo, Hashim Thaçi, dekretirao je danas imenovanje za 53 novih sudija, koji će biti čuvari pravde za građane Republike Kosovo.

Pedeset i troje sudija je položilo zakletvu i obećalo da će ostati verni Ustavu Republike Kosovo.

U njegovom govoru, predsednik  Thaçi je istakao da je Republika Kosovo tokom poslednjih godina vršila i da konstantno vrši reforme s jednim jedinim ciljem, da pravosudni sistem funkcioniše što bolje.

„Drage sudije, na vašim leđima je velika odgovornost, a ja sam u potpunosti uveren da ćete moći da je održite u da će se građani naše zemlje osećati sigurnim i jednakim pred zakonom“, dodao je on.

Predsednik je rekao da je u Republici Kosovo, od proglašenja nezavisnosti, započet novi život, dinamičniji i sa više razvoja, na svim poljima, s toga nam treba neumoran rad, a posebno na polju pravde.

Prema njegovom mišljenju, kosovske institucije su radile na dopunama zakonodavstva koje će olakšati rad sudija.

„Svi treba da budemo angažovani na poštovanju pravnog i ustavnog poretka Republike Kosovo, s ciljem napredovanja i kako bismo stajali rame uz rame sa razvijenim demokratskim zemljama“, rekao je predsednik.

Na kraju, pedeset i troje novih sudija je položilo zakletvu, uz obećanje da će štiti zakone Republike Kosovo.


Tekst zakletve:

„Svečano se zaklinjem da ću tokom vršenja dužnosti sudije Republike Kosovo ostati veran Ustavu Republike Kosovo i da ću vršiti funkciju sudije časno, odgovorno i nepristrasno, poštujući pravila profesionalne etike.“