Predsednik Thaçi i premijer Mustafa imenovali su direktora OAK-a

Priština, 8. februar 2017. godine – Predsednik Republike Kosova, Hashim Thaçi, zajedno sa premijerom zemlje, Isom Mustafa imenovali su novog direktora Obaveštajne agencije Kosova (OAK).

Zasnivajući se na članu 84 (21) i članu 94 (8) Ustava Republike Kosova, kao i na članu 5 (stavovi 3 i 5) Zakona Br. 03/L-063 o Obaveštajnoj agenciji Kosova, predsednik Thaçi i premijer Mustafa doneli su odluku o imenovanju g. Driton-a Gashi za direktora Obaveštajne agencije Kosova.