Predsednik Thaçi dočekao šefa posmatračke misije EU na Kosovu, Alojza Peterle

Predsednik Republike Kosovo, Hashim Thaçi dočekao je danas šefa izborne posmatračke misije EU na Kosovu, Alojza Peterle, koji je predao izveštaj o izborima na Kosovu.

Predsednik Thaçi i šef posmatračke misije EU Alojz Peterle su se složili da su izbori na Kosovu bili slobodni, demokratski i da su ispunili evropske standarde. 

Šef izborne posmatračke misije EU na Kosovu, Alojz Peterle je zatražio da se nastavi sa izbornom reformom. Tim povodom predsednik Thaçi je istakao da unutar političkog spektra na Kosovu postoji spremnost da se okonča izborna reforma.

Ova reforma će prema mišljenju predsednika Thaçija još više ojačati demokratiju u zemlji i modernizovaće izborni sistem na Kosovu.