Predsednik Thaçi dočekao na sastanku rukovodioca NDI-a

Priština, 6. oktobar – Predsednik Republike Kosovo, Hashim Thaçi dočekao je danas na sastanku predsednika Nacionalnog demokratskog instituta (NDI), Kenneth-a Wollack-a u društvu direktora za Centralnu i Istočnu Evropu, Robert-a Benjamin-a i direktora za Kosovo, Alexander-a Chavarria.

Predsednik Thaçi zahvalio se rukovodiocima NDI-a, na podršci koju su oni dali razvoju demokratije na Kosovu.

Predsednik je dodao da je podrška NDI-a bila bitna ne samo za stvaranje institucija, već i za stvaranje kulture i svesti o demokratskim pravima na Kosovu.

S druge strane, predsednik NDI-ja, Kenneth Wollack, rekao je da će ovaj Institut nastaviti da podržava dalje jačanje demokratskih institucija na Kosovu, preko različitih projekata.

Predsednik je od NDI-a tražio da pored podrške institucijama nastavi i podršku civilnom društvu, kao glavnom stubu razvoja demokratije u našem društvu.