Predsednik Thaçi: Da se ujedinimo u borbi protiv trgovine ljudima

Priština, 18. oktobar – Predsednik Republike Kosova, Hashim Thaçi, danas je učestvovao na konferenciji koja je organizovana povodom Dana Evropske unije protiv trgovine ljudskim bićima.

Predsednik Thaçi naglasio je da se mnogi ljudi širom sveta suočavaju sa ovim sramnim fenomenom, i da ni Kosovo nije izuzeto.
 
„Ovaj fenomen treba zaustaviti putem konkretnih postupaka i mera“, rekao je predsednik Thaçi.
 
On je rekao da je sada trenutak da se svi ujedinimo, da sprečimo i da se borimo protiv ovog zločina, i svih njegovih oblika i da ujedno činimo više radi zaštite žrtava tafikinga.
 
Kako bismo imali uspeha u zaustavljanju i u borbi protiv trgovine ljudima, kao i u obezbeđivanju pomoći i zaštiti za žrtve trafikinga, predsednik Thaçi je rekao da je svakako potrebna saradnja svih mehanizama i organa na državnom nivou.
 
Republika Kosovo ne može i neće biti tiha u borbi protiv trgovine ljudima. Trgovina ljudima je pitanje koje dotiče sve nas i u isto vreme rizikuje budućnost svih nas“, dodao je on.
 
Prema predsedniku Thaçi-ju, odgovornost je svake institucije i svakog lica na Kosovu, da se angažuje,  kako bismo okončali trgovinu ljudima u svim njenim oblicima.
 
Predsednik Thaçi je potencirao da nadležni organi za zaustavljanje i borbu protiv trgovine ljudima, kao i za pružanje pomoći i zaštite žrtava trafikinga, treba da deluju tako da zaustave trgovinu, osuđujući i hapseći trafikante, a pogotovu da pomognu i zaštite žrtve.
 
„Potpun uspeh u borbi protiv trgovine ljudima ne možemo imati bez podrške i obuhvatanja celokupnog društva“, rekao je predsednik Thaçi.
 
Efikasno zaustavljanje i borba protiv ove negativne pojave, predsednik Thaçi je rekao, da nam pomaže da Republiku Kosovo načinimo državom sa dobrom slikom u međunarodnom mnjenju, u kojoj nema mesta za trgovinu ljudima i u kojoj se ljudsko dostojanstvo poštuje.
 
Deo ove konferencije koju je organizovalo Ministarstvo unutrašnjih poslova, osim predsednika Thaçi-ja i ministra Skënder-a Hyseni, koji je bio domaćin, učesnici su bili šefica Kancelarije EU na Kosovu Nataliya Apostolova, američki ambasador Greg Delawie, ministarka pravde, Dhurata Hoxha,  ministar rada u socijalnog blagostanja, Arban Abrashi i drugi.
 
Takođe, na ovoj konferenciji je bio pristan i veliki broj predstavnika organizacija civilnog društva koje pružaju konstantan doprinos u borbi protiv ove negativne pojave.