Predsednik Thaçi ceni rad Međunarodnog Crvenog krsta

Priština, 1. decembar– Predsednik Republike Kosova, Hashim Thaçi, dočekao je danas na sastanku šefa Misije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta (MKCK) na Kosovu, Agim-a Gashi, koji je obavestio predsednika o angažovanjima MKCK-a, sa posebnim naglaskom na pitanje nestalih lica.

Predsednik  Thaçi mu se zahvalio na mnogogodišnjem radu Međunarodnog komiteta Crvenog krsta za nestala lica, ali i na drugim pitanjima humanitarne prirode na Kosovu i regionu.

„Vaše angažovanje je nezamenjivo. Cenim što se jednako angažujete za svaku nestalu osobu, bez obzira na njihovu pripadnost“, rekao je predsednik Thaçi, dodajući da kosovsko društvo treba da zaključi bolno ratno poglavlje.

Šef MKCK-a na Kosovu, Agim Gashi je rekao da je Crvenom krstu pitanje nestalih lica glavna tema, ali ne ostavlja po strani ni ostala angažovanja, posebno podršku domaćih udruženja Crvenog krsta.

Gashi je obavestio predsednika Thaçi-ja o radu Radne grupe za nestala lica, kao nezavisnog mehanizma koji se bavi ovim pitanjem još od 2004. godine. 

Predsednik Thaçi, je visoko ocenjujući rad MKCK-a  rekao da će podržati rad ove misije, pogotovu na hitnom pitanju, pitanju nestalih lica.