Predsednik Sejdiu se sastao sa Predsednikom Centralno Afričke Republike

Dolaskom u New York, Predsednik Republike Kosova, dr. Fatmir Sejdiu je poče aktivnosti i sastanke sa predstavnicima raznih država. Na jednom bilateralnom sastanku sa Predsednikom Centrlno Afričke Republike, Njegovo Veličanstvo, g-din François Bozize, Predsednik Sejdiu, u društvu Premijera Thači i Ministra Hyseni, pozvao je Predsednika ove države da što pre priznaju Republiku Kosova, korak ovaj koji bi omogućavao potom usku saradnju između dve države.

“Međunarodni Sud Pravde je bio vrlo jasan što se tiče nezavisnosti Kosova i objasnio da ova nezavisnost je bila rezultat vrlo specifičnih okolnosti, potvrđujući tako da je Kosovo zaista jedan poseban slučaj. Mišljenje Suda da deklaracija nezavisnosti ne krši međunarodno pravo skinulo je svako kolebanje koje je neko mogao imati o priznanju države Kosova“, naglasio je Sejdiu. On je dodao da nezavisnost Kosova je bila izraz volje njenog naroda za slobodno živi te priznanje od Centralno Afričke Republike, osim što bi podržalo ovu volju, doprinelo bi stabilnosti i mira u Jugoistočnu Evropu.

Predsednik Bozize se zahvalio Predsedniku Sejdiu za ove informacija od prve ruke i reče da njegova država pridaje veliku važnost pitanju Kosova. On je dodao da razumeju volju naroda Kosova da živi slobodno i nezavisno i u toku su pažljive analize cele situacije. Predsednik Bozize je takođe naglasio da regija bivše Jugoslavije je prošla kroz mnogo krvavih ratova i da je sada došlo vreme da ovaj region živi u miru.

Predsednik Sejdiu je upoznao Predsednika Bozize o zbivanjima u Republici Kosova nakon proglašenja nezavisnosti i pozvao njega da poseti Kosovo kako bi se izbliza upoznao sa ovim zbivanjima kao i sa istorijom i borbom naroda Kosova za slobodan život i za nezavisnost.