Predsednik Sejdiu je razgovarao sa Predsednikom Ruande, g-dinom Paul Kagame

Jedne posebne večeri za Afriku, organizovane od Cinema for Peace Foundation, Predsednik Sejdiu se sastao sa Predsednikom Ruande, Njegovo Veličanstvo, g-din Paul Kagame, te drugih lidera i ministara koji su bili prisutni ove večeri. I u razgovoru sa Predsednikom Kagame, Predsednik Sejdiu je ponovio zahtev za priznanje Republike Kosova.

“Kosova i Ruanda su doživele krvavu istoriju i genocid protiv njihovih naroda, s toga su države koje vrlo dobro razumeju jedna drugu i imaju potrebe za recipročnu podršku“, reče Predsednik Sejdiu.

S toga, dodao je Predsednik Sejdiu, očekujemo da Ruanda podržava narod Kosova i njegovo pravo da slobodno i nezavisno živi nakon svih užasa koje je doživeo.