Predsednik Sejdiu je primio ambasadora Stojan Karajanov

Predsednik Republike Kosova, dr. Fatmir Sejdiu je primio g-dina Stojan Karajanov, ambasadora Republike Makedonije u našoj zemlji, koji je predao akreditivna pisma.

“Republika Kosova je posvećena za dobre odnose sa svim susednim zemljama, radi mira, stabilnosti i naše zajedničke evropsko-atlantske budućnosti”, naglasio je Predsednik Republike Kosova, g-din Fatmir Sejdiu, tokom današnjeg sastanka sa prvim opunomoćenim ambasadorom Republike Makedonije u našoj zemlji.

Što se tiče uzajamnih odnosa između Kosova i Makedonije, Predsednik Sejdiu je ocenio da su oni jako dobri i da će se isti još više produbiti pošto za to postoji volja i spremnost obeju zemalja.

“Kosovo i Makedoniju još više zbližava zajednička namera za što bržim članstvom u Evropsku Zajednicu i NATO i nas raduje činjenica da je građanima Makedonije već data mogućnosti da se slobodno kreću, bez režima viza, u zemljama EZ “, naglasio Predsednik Sejdiu.

Dok ambasador Stojan Karajanov reče da će se angažovati i na dalje za intenziviranje saradnje između dve zemlje i da se oseća ponosnim da mu je data mogućnost da bude prvi pravosnažni ambasador Makedonije u Republici Kosova.