Predsednik: Rodna jednakost je osnovna vrednost demokratskog razvoja društva

Priština, 19. decembar 2017. godine – Predsednik Republike Kosovo, Hashim Thaçi, danas je učestvovao na konferenciji „Poboljšanje institucionalnog polaganja računa o sprovođenju Zakona o ravnopravnosti polova“, koju je organizovao Kosovski centar za rodne studije.

Prvi čovek države je rekao da je napredak prava žena i postizanje jednakosti između žena i muškaraca, pitanje ljudskih prava, vrednost nad kojom smo proglasili i izgradili našu državu.

„Ove vrednosti su oživljene preambulom Ustava Republike Kosovo, u kojoj je kosovski narod odlučan u tome da izgradi državu jednakih građana“, rekao je predsednik Thaçi.

On je rekao da rodna jednakost nije nešto izmišljeno, nego je sankcionisana raznim zakonskim aktima.

„U vreme kada sam bio premijer Republike Kosovo, preduzeo sam inicijativu kako bi se unapredila ljudska prava raznim zakonima, koji čine čast Republici Kosovo. Tokom ovog vremena, sastavljena su, a zatim i usvojena od strane Skupštine tri osnovna zakona: Zakon za zaštitu od diskriminacije, Zakon o ravnopravnosti polova  i Zakon o ombudsmanu“, rekao je predsednik Thaçi, dodajući da su ovi zakoni postigli da garantuju, promovišu i unaprede zaštitu ljudskih prava u Republici Kosovo, u skladu sa ustavnim vrednostima i međunarodnim sporazumima i instrumentima.

Predsednik Thaçi je potvrdio da su ovi instrumenti deo direktnog sprovođenja Ustava, kao i to da su u potpunom skladu sa ovim poljem zakonodavstva Evropske unije.

Šef države je rekao da ovi zakoni posebno ističući Zakon o ravnopravnosti polova, predstavljaju istaknut rezultat u pravcu postizanja rodne jednakosti i promovisanja zaštite prava ljudskih prava, uopšteno na Kosovu.

„Zakon o ravnopravnosti polova za cilj ima postizanje rodne jednakosti i teži da pripadnicima određenog roda omogući jednako učestvovanje u svim oblastima društvenog života, da se upravlja činjeničnom rodnom jednakošću i da im se obezbede prava koja im ranije nisu pripadala“, istakao je predsednik Thaçi.

On je rekao da je obaveza svih građana i institucija u Republici Kosovo da sprovode Zakon o ravnopravnosti polova, a koji u skladu sa standardima i primenjivim međunarodnim praksama treba da obezbedi rodnu jednakost kao osnovnu vrednost za demokratski razvoj društva, jednake mogućnosti za učestvovanje žena i muškaraca u političkom, ekonomskom, kulturnom životu, kao i na drugim poljima društvenog života.

Predsednik Thaçi je rekao da se jednaka rodna zastupljenost u svim zakonodavnim, izvršnim i sudskim organima i ostalim javnim institucijama, postiže samo kada se obezbedi minimalna zastupljenost od pedeset posto  za svaki rod, obuhvatajući i njihove upravne organe i one koji donose odluku.