Predsednik: Rifatu Berishi je životno angažovanje bila saradnja sa Albanijom

Priština, 17. maj 2019. godine – Predsednik zemlje Hashim Thaçi je danas učestvovao na spomen-akademiji za heroja Rifata Berishu.

Predsednik Thaçi je rekao da se na pragu dvadesetogodišnjice oslobađanja Kosova prisećamo jedne svetle figure nacionalne istorije Rifata Berishe, potpredsednika Bujanske konferencije, potpredsednika Antifašističkog saveta Kosova.

„Pravično životno, nacionalno i političko ubeđenje uvek ima temelj za svaku ličnost nacionalnog pokreta. Selo Beriša bilo je mesto rođenja Tahira Berishe, Rifatovog strica, jednog od najmudrijih u najpametnijih ljudi kojeg je izrodio naš narod. Njegov stric je širio albansku knjigu u mračno vreme Kraljevine Jugoslavije, povezan sa najistaknutijim patriotama i intelektualcima tog vremena, kao što su Hasan Prishtina, Bajram Curri, Shtjefën Gjeçovi i drugi“, rekao je predsednik Thaçi, dodajući da je prvi izvor nadahnuća i rodoljubivog obrazovanja za Rifata Berishu bio upravo ovaj odmereni čovek, koji je prirodno bio veoma inteligentan.

Šef države je istakao da je školovanje u Albaniji još više ojačalo rodoljubive karakteristike i iskalio karakter Rifata Berishe.

„Iako je provodio godine u Albaniji, nikada nije s uma smaknuo Kosovo, koje pod Kraljevinom Jugoslavijom nije imalo nijedno nacionalno pravo. Kao mladi oficir, Rifat je služio u sektoru granične vojske“, rekao je on.

Predsednik Thaçi  je dodao da je Rifat, poznajući svaki kutak granica Albanije, video izbliza realnost parčanja i podele albanskih zemlji.

To je bila najtragičnija granica na Balkanu, kako je sam on govorio „granica sa tuđim piramidama na albanskim zemljama.“

„Kao podprefekt Gnjilanskog okruga, Rifat Berisha je formalno bio deo centralne vlasti tadašnje Tirane, ali je u mislima, srcu i delima bio ubeđeni antifašista. Tokom ovog perioda on je tajno sarađivao sa albanskim antifašistima, podržao je i pomogao je albanskom stanovništvu proteranom sa prostora u jugoistočnom delu, koji su bili pod bugarskom invazijom. Rifat Berisha je rano primetio smicalice srpskih i jugoslovenskih komunista. Na Bujanskoj konferenciji, na kojoj je izabran za potpredsednika, Rifat Berisha je insistirao da se ne potpiše Rezolucija, a da se u njoj jasno ne obuhvati pravo na samoopredeljenje i ujedinjenje Kosova sa Albanijom“, istakao je predsednik Thaçi.

Šef države je rekao da su odluke sa Bujanske konferencije i formiranje nacionalnih oslobodilačkih saveta svuda po Kosovu u tom duhu, postale životno angažovanje Rifata Berishe do kraja Drugog svetskog rata, kao angažovanje zasnovano na nadi i verovanju u ujedinjenje sa Albanijom.

„Ali zvanični Beograd je planirao neobaziranje na političku volju kosovskih Albanaca. Poništavanje Rezolucije iz Bujana i proglašenje Vojne uprave 8. februara 1945. godine jedan je od najviše antialbanskih i najdivljijih dokumenata srpskog komunističkog vrha“, rekao je on.

Prvi čovek države je dodao da nema ničeg apsurdnijeg i paradoksalnijeg nego da budeš uvršten na pravu stranu globalne istorije, a da dobiješ najteži udarac sa nacionalne strane.

„To se dogodilo sa Kosovom. Herojski otpor brigade Shabana Polluzhe prekinut je krvlju. Za kosovske antifašiste, koji nisu postali instrumenti segmenata jugoslovenske i srpske vlasti, nakon rata, započelo je njihovo gonjenje uz ubistva, hapšenje i druge oblike gonjenja“, rekao je on.

Rifat Berisha iako je bio poslanik na republičkom nivou i predsednik izvršnih komisija, prema mišljenju predsednika Thaçija nije nikada prihvatio da bude prerađen i slomljen.

„On je zajedno sa nekoliko rodoljuba stvorio Nacionalni albanski front, s težnjom da organizuju narodni ustanak protiv jugoslovenskog komunističkog režima. Videći da je on ostao čist rodoljub, videći da utiče na široke mase, nakon dugog posmatranja, organi vojne vlasti su pokušali da ga uhapse. Zapravo 17. maja 1949. godine on je jasno pokazao činjenicu uz kakav ideal je rastao, se obrazovao i za koji se opredelio Rifat Berisha. On se ne bi predao živ organima OZNA-e. Nasuprot, Rifat i njegovi saborci su verni idealu ostvarivanja nacionalnih prava odabrali oružani otpor“, rekao je predsednik Thaçi.

Okružen mnogobrojnim policijskim i vojnim snagama, Rifat Berisha je zajedno sa Mustafom Berishom, Islamom i Brahimom Berišom, pao u rovovima časti, pružajući otpor do poslednje sekunde života, rekao je predsednik Thaçi.

„Suočavanje puškom sa sprskom vlašću, najbolje je pokazalo životni ideal Rifata Berishe. Težnja prelaska u Albaniju nije realizovana“, dodao je on.

Posebno poglavlje bola i žrtve, prema mišljenju predsednika Thaçija su živi članovi porodice Berisha, muškarci, sinovi, žene i ćerke.

„Oni su sistematski proterivani, ubijeni, zatvarani, mučeni, isterivani sa posla, lišeni prava školovanja bez razlike u polu i jedan deo njih je prešao u Albaniju. Trebalo je da padne jugoslovenski komunistički sistem i da se Kosovo slobodi, kako bi figuri Rifata Berishe javno bila odata počast. To vreme, kada su klevetani i etiketirani raznim epitetima Shaban Polluzha, Mehmet Gradica, Rifat Berisha, Imer Berisha i druge nacionalne ličnosti je jednom zauvek okončano“, rekao je predsednik Thaçi.

Na ovoj akademiji predsednik Thaçi je rekao da odaju najviše institucionalne počasti ovom rodoljubu i nepokolebljivom nacionalisti.

Na osnovu svojih ustavnih i zakonskih nadležnosti, predsednik Thaçi je dodelo orden „Heroj Kosova“ rodoljubu Rifatu Berisha.