Predsednik: Postoji nacionalni konsenzus da se zaključi dijalog Kosovo – Srbija

Priština, 14. septembar – Predsednik Republike Kosovo, Hashim Thaçi učestvovao je danas za stolom koji je organizovao Demokratski institut Kosova (KDI) na temu „Budućnost dijaloga Kosovo – Srbija“.

U razgovoru sa predstavnicima medija i civilnog društva, predsednik Thaçi se na početku koncentrisao na osnivanje institucija kao i na državne prioritete.

On je istakao da je bilo pravičnih, slobodnih i fer izbora, a proces stvaranja institucija je odvijan unutar onoga što se smatra demokratskom i konstruktivnom praksom.

Govoreći o državnim prioritetima, predsednik je rekao da je Kosovo na sebe preuzelo nekoliko obaveza koje treba da ispuni, kao što je zaključivanje demarkacije i osnivanje Zajednice opština sa srpskom većinom.

„Treba da se zajedno spremimo i da izgradimo nacionalni i politički konsenzus kako bismo uspešno zaključili zaključnu fazu procesa normalizacije odnosa između Kosova i Srbije“, rekao je on.

Predsednik Thaçi je rekao da državne institucije treba da intenziviraju savesnu kampanju i da završe sa svim pripremama za zaključivanje procesa transformacije BSK-a u Oružane snage Kosova.

Prema njegovom mišljenju Vlada treba da ostane usredsređena na jačanje vladavine reda i zakona, ekonomski razvoj i povećanje blagostanja građana Kosova, povećanje kvaliteta obrazovanja i poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga, i na mnogim drugim poslovima.

On je rekao da je spisak poslova i prioriteta veoma dugačak i da su potrebni rad i volja svih kako bi se postigli uspesi.

Predsednik Thaçi je istakao da je ohrabrujuće da se vidi da je nova Vlada odmah počela da se bavi obim pitanjima.

Govoreći o stabilnom miru, on je rekao da među prioritetima državnih institucija Kosova ostaje i zaključivanje procesa transformisanja Bezbednosnih snaga Kosova u Oružane snage Kosova.

„Nastavljena je naša kampanja o informisanju svih zajednica na Kosovu o potrebi transformacija BSK-a u Oružane snage Kosova, kao i o što većem obuhvatanju zajednica u ovom procesu“, dodao je on.

Predsednik je od Vlade zatražio intenziviranje sveobuhvatne kampanje i konkretnog rada na terenu kako bi se svim zajednicama pojasnio ovaj bitan proces.

On je izrazio uverenje da će se na kraju obezbediti saglasnost i podrška svih zajednica osnivanju Oružanih snaga Kosova.

„To će biti multietničke, profesionalne snage po NATO standardima, koje će doprineti miru na Kosovu, u regionu i svetu“, rekao je on.

Predsednik Thaçi je govorio i o dijalogu o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije.
 
On je rekao da je dijalog jedini način da se reše bilo koje nesuglasice, da se izbegne sukob i da se potvrdi naša posvećenost stabilnom miru u našoj državi i regionu.

„U tom kontekstu ja sam podržavao i nastaviću da podržavam dijalog između religija koji teži razumevanju i toleranciji. Konferencija „Inter- Fatih Kosovo“ nas je učinila poznatim u čitavom svetu i učinila nas je primerom za promovisanje dijaloga i saradnje među svim religijama“, dodao je on.

Predsednik je takođe  istakao da je započeo osnivanje Komisije za istinu i pomirenje i da će promovisati unutrašnji dijalog na Kosovu, među svim zajednicama, kako bi se zaključilo poglavlje rata i sukoba i kako bi se otvorilo poglavlje mira.

On je rekao da i nasuprot izazovima kojih je bilo u procesu dijaloga i izazova koji su ostali u sprovođenju postignutih dogovora, svakako je postignuto da se izgradi poverenje u ovaj proces.

Predsednik je istakao da je sada vreme da ceo proces dobije drugi kvalitet i da radimo na tome da uspešno zaključimo ovaj proces.

Prema njegovom mišljenju, to je u interesu Kosova, regiona, a i širem interesu, dodajući da je ohrabrujuće što su za tako nešto opredeljeni svi, sve političke partije.  

„Dakle, imamo pun konsenzus u vezi potreba za dijalogom. S toga, ja sam sada objavio moju inicijativu za formiranje Grupe jedinstva kako bismo zajedno radili na zaključivanju ovog procesa“, dodao je on.

Predsednik Thaçi je rekao da će se Grupa jedinstva sastojati od predstavnika državnih institucija Kosova, dakle Predsedništva, Vlade, Skupštine u kojima su zastupljene sve parlamentarne političke partije.
 
„Osim toga, bitnu ulogu u okviru rada Grupe jedinstva igraće i predstavnici civilnog društva, akademija, mediji i bilo ko, ko smatra da može dati doprinos ovom procesu“, istakao je on.

Prema njemu to će garantovani javni konsenzus u dijalogu, ali i potrebnu ekspertizu za dijalog.

„Naravno, ja sam tražio da u zaključnoj fazi tog procesa imamo i direktu zastupljenost SAD-a. Koristi iz ovog stabilnog mira na Balkanu su i za ceo kontinent“, rekao je on.

Predsednik je na kraju rekao da je Kosovo dokazalo njegovu posvećenost boljoj budućnosti za našu državu, za naše građane, ali i za građane regiona.

Potpisivanje SSP-a i sporazum sa MCC-om prema njegovom mišljenju jesu potvrda da smo na pravom putu i da koračamo velikim i sigurnim koracima napred.

„Mudro i posvećeno smo dokazali decenijama, nema sumnje da ćemo ostvariti naše težnje da budemo članica NATO-a i EU, ali i OUN-a“, istakao je Thaçi.