Predsednik Pacolli je docekao delegaciju Univerzalne Federacije Mira

Predsednik Republike Kosova, Behgjet Pacolli, danas je docekao jednu delegaciju Univerzalne Federacije Mira, predvodenu od g.dina Wiliam Song i g.dina.Tim Miller.

Predsednik Pacolli je goste upoznao sa opštim stanjem u našoj zemlji. On je naglasio da Kosova, kao jedna nova država, do sada je priznata od 75 država i da je clan nekoliko važnih medunarodnih organizacija, dok naš glavni cilj jeste povecanje broja priznanja i clanstvo u što više medunarodnih mehanizama.

Usprkos cinjenici da je prošlo više godina od razornog rata i da je ucinjeno mnogo na obnovi i razvoju zemlje, Predsednik Pacolli je rekao da Kosova nije još izlecila ratne rane. Naša zemlja, rece on, ima potrebe za podršku mnogih njenih prijatelja kako bi što pre ušla u porodicu unapredenih zemalja.

Vode Univerzalne Federacije Mira, nakon što su cestitali Predsedniku Pacolli za izbor na novoj dužnosti, rekli su da imaju saznanja za sva zbivanja koja su se dogodila u našoj zemlji u prošlosti, i za sadašnja zbivanja, te da ce dati njihov doprinos u pravcu promocije mira i dijaloga, kao oblika razvoja i napretka naroda svih država.