Predsednik odlučio da se lokalni izbori održe 22. oktobra

Priština, 21. jun 2017. godine – Predsednik Republike Kosova, Hashim Thaçi, odredio je 22. oktobar 2017. godine kao dan za održavanja lokalnih izbora.

U skladu sa članom 4 Zakona br.03/L–072 o lokalnim izborima, članom 6 Zakona br.03/L–094 o predsedniku Republike Kosova, nakon konsultacija sa političkim partijama, predsednik Thaçi je doneo odluku da se izbori za organe lokalne samouprave održe 22. oktobra 2017. godine 

Predsednik je uputio Centralnu izbornu komisiju da preduzme sve neophodne postupke za organizovanje i održavanje lokalnih izbora, u skladu sa odlukom i zakonodavstvom na snazi.