Predsednik: Nema istinske demokratije bez vladavine zakona, ukoliko ne branimo ljudska prava

Petak, 11. novembar 2016. godine – Predsednik Republike Kosova, Hashim Thaçi, učestvovao je na konferenciji koju je organizovala Misija OEBS-a o informacionoj kampanji o paketima zakona o ljudskim pravima.

Predsednik Thaçi je rekao da su osnovna ljudska prava i slobode neodvojiva, neotuđiva i neprikosnovena i osnov su pravnog reda, garantovana su Ustavom Republike Kosova.
 
„Kosovo se angažuje da poštuje i promoviše prava i međunarodne instrumente koji su povezani sa zaštitom ljudskih i osnovnih prava. Posebna pažnja biće posvećena zaštiti lica koja pripadaju osetljivim grupama i manjinama, kako ne bi bila diskriminisana“, rekao je predsednik Thaçi.
 
Prema predsedniku, zakonski okvir koji reguliše polje ljudskih prava je vidno unapređen usvajanjem paketa zakona o ljudskim pravima, koji obuhvata Zakon o zaštiti od diskriminacije, Zakon o rodnoj ravnopravnosti i Zakon o ombudsmanu.
 
„Bitnost osnovnih ljudskih prava i sloboda je odlučujuća kako bi se obezbedila demokratija i vladavina zakona na Kosovu. Neće biti istinske demokratije i vladavine zakona ukoliko građanima ne bude omogućeno poštovanje, zaštita i sprovođenje ljudskih prava“, rekao je on.
 
Da bi smo imali uspeha u zaštiti u unapređivanju ljudskih prava, predsednik Thaçi je rekao da je svakako potrebna saradnja sa svim mehanizmima i organima na državnom nivou, bilo da su institucionalni ili iz civilnog društva i saradnja sa međunarodnim mehanizmima i organima.
 
„Institucije i naši građani ne mogu i ne treba da ćute o zaštiti ljudskih prava. Odgovornost svake institucije i svakog građanina je da bude angažovan u zaštiti i na unapređenju ljudskih prava, koja su zagarantovana Ustavom i određenim zakonodavstvom na snazi“, rekao je predsednik  Thaçi.
 
“Kao društvo ne treba da budemo zadovoljni da reagujemo samo u situacijama kada se žrtve koje dožive diskriminaciju  žale i da im samo tada pružamo zakonsku pomoć i zaštitu. Potrebna je borba bez kompromisa protiv svakog akta diskriminacije“, rekao je predsednik Thaçi, dodajući da treba ceniti i koristi koje nam donosi raznolikost svih nas i to treba da zaštitimo.
 
Na ovoj konferenciji, predsednik Thaçi je rekao da nadležni organi treba da se u potpunosti stave u funkciju i da obeleže bitne rezultate u pravcu sprečavanja i borbe protiv svakog akta diskriminacije.
 
„Stvaranje zakonskog osnova treba da bude praćeno i efektivnim sprovođenjem tog zakonskog osnova“, rekao je predsednik  Thaçi.
 
Prisutan na konferenciji OEBS-a o informativnoj kampanji paketa zakona o ljudskim pravima bio je i ambasador OEBS-a na Kosovu, Jan Braathu, kao i ombudsman, Hilmi Jashari.