Predsednik: Kosovska država je izgrađena na vrednostima ljudskih prava

Priština, 8. decembar – Predsednik Republike Kosova, Hashim Thaçi, danas je učestvovao na konferenciji "Ljudska prava i integrisanje marginalizovanih grupa na Kosovu“, koju finansira Agencija Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID), a koju realizuje Centar za obuku i resurse za zastupanje (ATRC).

U njegovom govoru, predsednik Thaçi je rekao da je poštovanje ljudskih prava i integracija marginalizovanih grupa izazov, ne samo za našu zemlju, već i za razvijenije zemlje.

On je dodao da je od početka izgradnje naše države, zakonodavstvo Republike Kosova sačinjeno tako da promoviše, štiti i da garantuje ljudska prava.

"Ustav Kosova, kao najviši pravni akt u zemlji, garantuje osnovna ljudska prava u slobode koji su predviđeni i ovim ustavom“, naglasio je Thaçi.

Prema njegovom mišljenju, bitan korak na ovom polju, Republika Kosovo je načinila i donošenjem Zakona o zaštiti od diskriminacije, Zakona o rodnoj ravnopravnosti i Zakona o narodnom advokatu, koji su stupili na snagu od juna 2015.

"Republika Kosovo ima institucionalne mehanizme za zaštitu, promovisanje i garantovanje ljudskih prava. Ovi mehanizmi vrše dobar posao“, rekao je Thaçi, dodajući da je sada potrebno njihovo jačanje kako bi se prava i slobode garantovali za sve građane.

Pred mnogim predstavnicima međunarodnih i domaćih organizacija koje se bave ljudskim pravima, predsednik Thaçi je naglasio da je bitnost osnovnih ljudskih prava i sloboda odlučujuća u obezbeđivanju demokratije i vladavine zakona na Kosovu.

On je rekao da neće biti prave demokratije i vladavine zakona ukoliko se građanima ne obezbedi poštovanje, zaštita i sprovođenje njihovih prava.

"Kosovsko društvo prolazi kroz nekoliko tranzicija – privrednu, društvenu i kulturnu. Diskriminacija, represija i rat su ometali ove tranzicije. Sada je vreme da ih nastavimo i da idemo napred“, rekao je predsednik.

Predsednik Thaçi govorio je i o integraciji marginalizovanih grupa i o poštovanju ljudskih prava.

Prema njegovom mišljenju, sve institucije treba da rade zajedno, kao i civilno društvo, mediji, nezavisni aktivisti i čitavo društvo, kako bi Kosovo bila kuća svih, bez razlike u njihovoj pripadnosti ili u njihovom izjašnjavanju.

"Kosovka država je izgrađena na ovim sveobuhvatnim vrednostima, jednakosti i slobode svakog pojedinca da ostvari sebe i da traži njegovu/njenu sreću, a da im nikad ne bude ugroženo pravo da budu deo kosovskog društva“, dodao je on.

Na kraju, predsednik Thaçi je rekao da su jedan od glavnih mehanizama za realizovanje težnji Kosova da bude država svih svojih građana, sveobuhvatno društvo, forumi kao što je ovaj današnji.