Predsednik dočekao predstavnike porodica palih boraca i ratnih invalida

Priština, 29. novembar- Predsednik Republike Kosova, Hashim Thaçi, dočekao je danas na sastanku predsednika Udruženja porodica palih boraca, Xhavit-a Jashari, sekretara ovog udruženja, Ramiz-a Rama i predsednika Udruženja ratnih invalida Fadil-a Shurdhaj.

Na ovom sastanku se razgovaralo i o izazovima sa kojima se suočavaju porodice palih boraca i ratnih invalida, a posebno s onima koji imaju veze sa nekim zakonskim barijerama.

Predsednik Thaçi je bio zainteresovan za njihovo blagostanje, govoreći da sloboda i nezavisnost Kosova ne bi bile moguće bez njihove žrtve.

Predstavnici ova dva udruženja su naglasili da postoji potreba za boljim sprovođenjem zakona koji se tiču ovih kategorija, kao i za boljom koordinacijom institucija, pogotovu ministarstava.

Tim povodom, predsednik Thaçi je rekao da kosovoske institucije treba više da rade na ostvarivanju zahteva ovih kategorija, uvek se zasnivajući na pozitivnim praksama u regionu i u Evropi.