Predsednik: Da se svi ujedinimo u borbi protiv korupcije

Priština, 18. novembar – Predsednik Republike Kosova, Hashim Thaçi, danas je okupio Nacionalni savet protiv korupcije.

Predsednik je još na početku ohrabrio prisutne da otvoreno govore i da se zajedno angažuju u okviru ovog saveta, kako bi se ojačala komunikacija, koordinacija i saradnja u borbi protiv korupcije.

On je naglasio da su tokom ovih godina postojanja kao države, institucije Republike Kosova, uz podršku civilnog društva i međunarodnih partnera preduzele inicijative i postupke, s ciljem konsolidacije vladavine zakona i funkcionisanja poštovanja ustavnog poretka.

Prema njemu, veoma bitan korak u funkcionisanju konsolidacije vladavine zakona na Kosovu je donošenje Krivičnog zakonika Republike Kosova i Zakonika o krivičnom postupku, koji su stupili na snagu od 1. januara 2013. godine.

„Od prvog dana  mog posla kao predsednika države, ja sam ohrabrivao odgovorne institucije da izvrše razmatranje krivičnog prava, obuhvatajući i dopune i izmene zakonskog osnova, odnosno Krivičnog zakonika, sankcionišući suspendovanje ili uklanjanje visokih javnih zvaničnika koji su optuženi ili kažnjeni za krivična dela korupcije“, rekao je on.

Predsednik je takođe rekao da smo u okviru rada na izbornim reformama razgovarali i o predlogu da se ne dozvoli kandidovanje na izborima zvaničnicima koji su optuženi ili osuđeni za krivična dela korupcije ili organizovanog kriminala.

„Nije dovoljno samo otvaranje slučaja ili podizanje optužnice, ukoliko nemamo pravosnažnu presudu za ove slučajeve, obuhvatajući i konfiskovanje imovine koja je stečena nezakonito“, naglasio je on.

Thaçi je rekao da uvek treba da imamo težinu odgovornosti u našoj svesti. „Puno smo dužni generacijama koje su se žrtvovale za slobodu i nezavisnost zemlje, ali i budućim naraštajima koji dolaze i koji zaslužuju da uživaju jednake perspektive i mogućnosti za obrazovanje, zapošljavanje i razvoj“, dodao je on.
 
U njegovom govoru, predsednik  Thaçi je pomenuo i izazove koji se nalaze pred institucijama Kosova radi postizanja opipljivih rezultata u jačanju vladavine zakona.

„Potrebu za užom međuinstitucionalnom saradnjom, primenom sofisticiranih istražnih metoda i tehnika, povećanjem broja slučajeva koji se okončavaju kaznenim presudama, harmonizacijom statistika u vezi sa slučajevima, jačanjem unutrašnje kontrole institucija i povećanjem transparentnosti i polaganja računa među institucijama“; rekao je predsednik.

On je rekao da je sprečavanje i borba protiv korupcije neizbežan uslov i ne samo za evroatlantske integracije, već i u stvaranju sigurnije klime za ulaganja.

Thaçi je dodao da se Kosovo prošle godine kvalifikovalo i da mu je omogućeno da stekne desetine miliona dolara ulaganja od strane Milenijumske korporacije – MCC. Ali, prema njemu, ulaganje ovih sredstava je uslovljeno napretkom u borbi protiv korupcije.

Predsednik je naglasio da je bitno, ne samo da se postignu rezultatu, već da se ti rezultatu prenesu javnosti i da imamo otvoren dijalog sa civilnim društvom i medijima.

„Često se događa da se o napretku Kosova ne izveštava i da je javno mišljenje dosta lošije od realnosti na mnogim poljima vladavine zakona, od borbe protiv korupcije do bitke protiv ekstremizma i terorizma. Kosovske institucije rade, ali o tom radu treba prenositi transparentno i da o tome  se treba razgovarati i sa civilnim društvom“, rekao je on.

Predsednik je govorio i o bitnosti koju ima borba protiv korupcije u unapređivanju euroatlantske agende Kosova. On je čestitao Ministarstvu za evropske integracije i organizacijama civilnog društva koji su postigli sporazum „OPEN DATA“, ili otvoreni podaci, platforma koja će omogućiti veću transparentnost i polaganje računa potrošačima javnog novca.

On je pozvao, da činjenicu da imamo i realnu i kritičku ocenu o izazovima sa kojima se suočavamo, ne treba niko da koristi kako bi blokirao perspektivu kosovskih građana.

„Ovde se pre svega pozivam na nepravičan pristup Evropske unije, koja se u nedostatku političke volje da se omogući sloboda kretanja bez viza za građane Kosova, konstantno poziva na potrebu sprovođenja kriterijuma, koji ne samo da nisu sprovedeni od strane zemalja koje su oslobođene viznog režima, već i od strane velikog dela zemalja članica EU“, rekao je on.

Thaçi je naglasio da je Kosovo učinilo više od bilo koje druge zemlje u borbi protiv korupcije i kriminala, i kao i svaka druga zemlja treba da nastavi da jača borbu protiv kriminala i korupcije.

„Ali svako dalje uslovljavanje ovog angažovanja o odluci o liberalizaciji viza za Kosovo, oštetiće kredibilitet Evropske unije na Kosovu. Nažalost, EU nije briga za njenu kredibilnost na Kosovu i bojim se da ovaj ignorišući pristup neće proći bez negativnih posledica“, rekao je na kraju predsednik Thaçi.