Predsednica učestvuje lansiranju Projekta “Women in Public Service”

Predsednica Republike Kosova, g-đa Atifete Jahjaga, učestvovala je danas na radu konferencije u sklopu lansiranja projekta „ Žene u javnoj službi“, organizovane od Američkog državnog departmana i sedam američkih univerziteta.

U ovoj konferenciji, predsednica Jahjaga je pozvana od Američke državne sekretarke, g-đe

Hillary Clinton, koja je u svom govoru istakla Predsednicu Jahjaga za rukovođenje i inicijativu za osnivanje Odbora koji će koordinirati politiku i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala na Kosovu

U ovoj konferenciji sa Predsednicom Jahjaga je učestvovala i Ministrica za evropske integracije, g-đica Vlora Citaku, dok su prisutne bile i ambasadorka SAD-a za pitanja žena, Melanne Verveer, direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde i ostale visoke čelnice koje se nalaze na čelu zemalja i koje predsedavaju razne međunarodne organizacije.

U ovoj konferenciji, predsednica Jahjaga je govorila o predstavljanju žena, koje je u povećanju, u intuicijama Kosova i u javnoj oblasti kao i pozitivnu ulogu koje su žene igrale i igraju u procesu izgradnje države Kosova. Ona je isticala parlamentarnu grupu žena kao i ministrice u vladi Kosova kao primere velikog doprinosa kosovskom društvu.

“Žene gledaju napred, prema budućnosti. Kao takve, imaju bitnu ulogu u pomirenju među ljudima i u izgradnji države“, rekla je predsednica Jahjaga. Ona je isto tako dodala da su žene pokazale međusobnu solidarnost, prelazeći preko političkih i etničkih linija kako bi društvo išlo napred.

Predsednica Kosova je isto tako istakla da se kao Predsednica zemlje obavezala da će strogo sprovesti načela Ustava Republike Kosova. „ uspostavila sam normu na osnovu koje neću potpisati zakone koji ne poštuju načelo polova“ rekla je predsednica Jahjaga.

Predsednica Jahjaga nalazi se u službenu radnu posetu u SAD u toku koje je održala susrete sa Američkom državnom sekretarkom, g-đom Hillary Clinton, šefom Američke nacionalne garde, kao i sa brojnim američkih kongresmena. Predsednica Jahjaga je potpisala sa Američkom državnom sekretarkom, g-đom Hillary Clinton dogovor o čuvanju kulturnog nasleđa i u četvrtak imaće susret sa glavnim američkim tužiocem i imaće susrete i u Departmanu odbrane i sa direktorom FBI.