Pjesëmarrësit e Seminarit… vizituan Presidentit Sejdiu