Letonia përkrah aspiratat e Republikës së Kosovës për integrimet euroatlantike