Kroacia dhe Kosova - të vendosura për të ardhmen euroatlantike të rajonit