Kosova dhe Sllovenia do të thellojnë bashkë punimin në të gjitha fushat