Korniza e veprimit të grupit të unitetit për periudhën në vijim