Institucionet e Kosovës të gatshme për të ndihmuar Shqipërinë për të përballuar përmbytjet