Imecs: Hungria angazhohet për bashkëpunim të gjithanshëm me Kosovën