Govor Predsednice Atifete Jahjaga u ceremoniji diplomiranja kandidata za sudije i tužioce

U sklopu reforme pravosudnog sistema, realizacija popune broja sudija i tužioca je bitan preduslov za potpuno sprovođenje tih reformi, davajući rezultate za stvaranje nezavisnog, efikasnog i nepristrasnog sudstva.

Poštovani predstavnici  kosovskih institucija,
Poštovani učesnici,
Poštovani gosti,

U sklopu reforme pravosudnog sistema, realizacija popune broja sudija i tužioca je bitan preduslov  za potpuno sprovođenje tih reformi, davajući rezultate  za stvaranje nezavisnog, efikasnog i nepristrasnog sudstva.

Izgradnja i ojačanje pravne države uz poštovanje načela dobre vladavine i vladavine zakona, jedan je od prvenstvenih ciljeva koje ćemo zajedno realizovati, uz obezbeđenje načela kontrole i poštovanja  podele vlasti  koji su osnovni preduslov za stvaranje Kosova funkcionalne i demokratske države za sve njezine građane, bez razlike na veru, naciju ili polnu pripadnost.

Imenovanje sudija i tužioca, obezbeđenje fizičkih, materijalnih ali i profesionalnih uslova iskazuju našu zajedničku spremnost da budemo sastavni deo evropskih vrednosti stvaranjem nezavisnih, efikasnih i politički nepristrasnih institucija.

Predsednica zemlje, u sklopu svog ustavnog mandata je garant za nezavisno sudstvo, nepristrasno i efikasno. Vladavina zakona je u žiži mojih napora za stvaranje stabilne države i za garantovanje stabilnosti i sigurnosti regije.

Kosovo radi za ojačanje vladavine zakona, tretiranja korupcije i izazova ekonomskog razvoja. Zabrinuti smo  da je danas u svojoj kancelariji je ubijen Direktor opštinske uprave prosvete. Ovo se ne može tolerisati i izražava nizak nivo društvenih odnosa što govori da moramo ojačati vladavinu zakona kao pred uslov za miran i normalan život za svakog građana.

Već smo u toku ažuriranja celokupnog našeg zakonodavstva kako bi bili efikasniji u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i svih negativnih pojava.

Evropske integracije u sebe sadrže niz koraka koje moramo realizovati. U tom smislu, uz vaš častan, profesionalan i rad sa integritetom, sa poštovanjem i beskompromisnim  sprovođenjem zakona, vi ćete obezbediti  da na Kosovu niko ne bude iznad zakona.
 
Osiguravam vas na vašem budućem putu, da ćemo raditi za formiranje profesionalnog, nezavisnog  i efikasnog sudstva da bi bili pozitivni primer vrednostima vladavine i sprovođenja zakona.

Mnogo uspeha u vašem radu.