Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese zotohen se do ta kryejnë punën me nder