FOTOVEST

Vršioc Dužnosti Predsednika Republike Kosova, dr. Jakup Krasnići je danas primio na oproštajni sastanak ambasadora Republike Turske u našoj zemlji, g-dina Metin Husrev Unler, kome se zahvalio za saradnju tokom njegovog boravka na Kosovu, te za odlučnu saradnju i vrlo dobre odnose izmedju Kosova i Turske.

Vršioc Dužnosti Predsednika Republike Kosova, dr. Jakup Krasnići je danas primio na opšoštajni sastanak ambasadora Republike Turske u našoj zemlji, g-dina Merin Husrev Unler, kojem se zahvalio za saradnju u toku vremena njegove službe na Kosovu, kao i za odličnu saradnju i vrlo dobre odnose izmedju Kosova i Turske.