Fjalimi vjetor i Presidentit të Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu, në Kuvendin e Republikës së Kosovës