Fjala e Presidentit të Republikës së Kosovës, dr. Fatmir Sejdiu në takimin e Grupit Drejtues Ndërkombëtar për Kosovën