Eprorët e lartë të FSK-së dhanë betimin para Presidentit Sejdiu