Državni tužioci položili zakletvu pred predsednikom Thaçi-em

Priština, 1. decembar– Predsednik Republike Kosova, u skladu sa ustavnim i zakonskim nadležnostima, kao i u skladu sa predlogom Tužilačkog saveta, dekretom je danas imenovao 25 novih državnih tužilaca u Osnovnim tužilaštvima Kosova, sa početnim mandatom od tri godine.

Predsednik  Thaçi, je nakon ceremonije polaganja zakletve čestitao svim novim tužiocima, pružajući im podršku u njihovom svakodnevnom radu.

U isto vreme, on je tražio odlučnost i beskompromisnu borbu protiv organizovanog kriminala, korupcije, kao i da budu aktivni u borbi protiv terorizma.

„Konsolidacija vladavine zakona je jedan od glavnih prioriteta naše države. Ova borba će ojačati državu iznutra, povećaće bezbednost, povratiće poverenje građana u sistem pravde. Vaš uspeh će ojačati evropsku perspektivu Kosova. Imaćete moju potpunu podršku“, rekao je predsednik.

Thaçi je od tužilaca tražio da budu beskompromisni, odlučni, nepristrasni u njihovom radu, doprinoseći tako unapređenju sistema pravde na Kosovu.

On je naglasio da reforme u sistemu pravde i dalje ostaju prioritet kosovskih institucija, obaveštavajući ih o dinamici izmena koje se vrše u Krivičnom zakoniku i u Zakoniku o krivičnom postupku.

S druge strane, glavni državni tužilac, Aleksandër Lumezi se zahvalio predsedniku Thaçi-ju na brzom imenovanju novih tužilaca i na podršci koju pruža sistemu pravde na Kosovu.

Glavni tužilac Lumezi je od novih tužilaca zatražio maksimalno angažovanje, pogotovu u narednoj trogodišnjoj fazi, koja će za njih biti probni period.

Tekst zakletve glasi: „Svečano se zaklinjem da ću tokom vršenja dužnosti tužioca Republike Kosova, biti veran Ustavu Republike Kosova i da ću vršiti funkciju tužioca časno, odgovorno i nepristrasno, poštujući pravila profesionalne etike“.