Dr. Jakup Krasnići je imao poseban sastana sa g-djom Ulrike Lunaček

Strasburg, 20 Januar 2011 g. Vršioc Dužnosti Predsednika Republike Kosova, dr. Jakup Krasnići je danas imao jedan poseban sastanak sa izvestiteljicom Evropskog Parlamenta za Kosovo, Urlike Lunaček, sa kojom je razmatrao niz tema.

Na početku, g-dja Lunaček je govorila o zadnjem izbornom procesu na Kosovu od 12 Decembra i obnovljenim izborima u nekoliko opština 9 Januara o.g. Ona je naglasila da je pratila ovaj proces, o kojem je javno predočila njen stav, kao i u sastavljenom izveštaju o ovim izborima.

Osim toga, ona je naglasila da su ovi izbori malko kvarile imidž Kosova pred medžunarodnom zajednicom.

I g-din Krasnići je na sastanku ponovio njegove izjave o ovim izborima i saglasio se da za buduće izborne procese Kosovo treba jednu izbornu reformu.

Na ovom sastanku tema diskusije je bio i izveštaj  g-dina Dick Marty-ja. G-dja Lunaček je, s njene strane naglasila da je ovo jedan čudan izveštaj, koji ne bi trebalo da se podnese. Takodje, ona je izrazila nadu da ovaj izveštaj neće uticati štetno na imidž Kosova u odnosu sa medžunarodnom zajednicom. I na ovom sastanku je, g-dja Lunaček, ponovila da ovaj izveštaj traži istinitu istragu. Ukoliko ima dokaza, i isti budu utvrdjeni, ona je naglasila da akteri treba da se sučeljavaju sa pravdom.