Delegatët e Kuvendit të 2 korrikut 1990 janë pjesë e rezistencës dhe e ndërtimit të shtetësisë së Kosovës