Delegacija Kosova se sastala sa američkim Zamenikom Državnog Sekretara, James Steinberg

Nju-Jork, 23 Septembar 2010. – Predsednik Republike Kosova, dr. Fatmir Sejdiu, se danas sastao u Nju-Jork sa američkim Zamenikom Državnog Sekretara, James Steinberg, i pomoćnikom Državnog Sekretara za evropska pitanja i Evro-Aziju, Philip Gordon. Na sastanku su učestvovali i Premijer Hashim Thači i Ministar Inostranih Poslova Skender Hyseni.

Predsednik Sejdiu se zahvalio sugovornicima i Sjedinjene Američke Države za neprekidno angažovanje za podršku Republici Kosova u svim periodima i u svim segmentima.

On je na sastanku ponovio da Republika Kosova je posvećena za stalno prijateljstvo sa SAD-e i visoko ceni angažovanje američke administracije za našu zemlju u jednom novom važnom političkom momentu nastalog posle mišljenja Međunarodnog Suda Pravde o zakonitosti proglašenja nezavisnosti Kosova i usvajanja rezolucije Organizacije Ujedinjenih Naroda.

Sejdiu je naglasio da očekuje da SAD, kao i do sada, da nastavlja svoj uticaj na države koje još nisu priznale Republiku Kosova da preduzmu ovaj korak, pošto više nema nijednog razloga za kolebanje o priznanju nove države.

Predsednik Sejdiu je na sastanku rekao da je Kosova zainteresovana za dobre odnose sa svim susednim zemljama i zemljama regije i spremna je razgovarati i sa Srbijom, ali uvek u svojstvu dve nezavisne zemlje i o pitanjima koje ne dotaknu status, nego o praktičnim pitanjima koje su za dobrobit građana dveju zemalja.

S njegove stran američki Zamenik Državnog Sekretara, Jamer Steinberg je još jednom ponavljao da američki stav o statusu nezavisnog Kosova neće se menjati, dodajući da ne treba biti nejasnoća u vezi američkog stava da je Kosova nezavisna i suverena.

On je takođe visoko cenio mogućnost saradnje i razgovora o praktičnim pitanjima između Kosova i Srbije, te je uveravao delegaciju Kosova da SAD-e nastavlja svoj uticaj kog mnogo zemalja radi povećanja broja priznavanja Republike Kosova.