DEKLARATA E EKIPIT TË UNITETIT PAS TAKIMIT ME PRESIDENTIN AHTISARI