Predsednik Thaçi nastavio konsultacije sa predstavnicima romske, aškalijske i egipatske zajednice

Najnoviji