NACIONALNI SAVET ZA PREŽIVELE SEKSUALNOG NASILJA TOKOM RATA

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga, je 05.Marta 2014 godine, dekretirala osnivanje Nacionalnog Saveta za preživele seksualnog nasilja tokom rata. Savet je koordinacioni mehanizam pod rukovodstvom Predsednice Republike Kosovo. U skladu sa Ustavom i zakonima Republike Kosovo, Savet ima za cilj koordinaciju rada i aktivnosti institucija i civilnog društva, u okviru njihove delatnosti,  za tretiranje preživelih seksualnog nasilja tokom rata.

Funkcije Saveta;

 • Koordinacija aktivnosti za status i ostala pitanja preživelih seksualnog nasilja tokom rata;
 • Identifikacija i koordinacija aktivnosti za podršku preživelih seksualnog nasilja tokom rata;
 • Utvrđivanje prioriteta i politika za sprovođenje zakonodavne agende podrške preživelih seksualnog nasilja tokom rata;
 • Koordinacija rada i aktivnosti odgovornih institucija za jačanje postojećih mehanizama podrške preživelih seksualnog nasilja tokom rata;
 • Jačanje društvene svesti za preživele seksualnog nasilja tokom rata;


Linkovi

 • Pravila Postupka Nacionalnog Saveta za preživele seksualnog nasilja tokom rata.
 • Članovi Saveta
 • Sastanci
 • Dokumenti
 • Aktivnosti


Kontakt
Tel: + 383 38 213 564
E-mail: [email protected]

Rukovodilac;

 • Predsednica Republike Kosovo.


Članovi Saveta su:

 • Ministarstvo Pravde
 • Ministarstvo Zdravstva
 • Ministarstvo Prosvete, Nauke i Tehnologije
 • Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite
 • Ministarstvo Evropske Integracije
 • Ministarstvo Unutrašnjih Poslova
 • Agencija za ravnopravnost polova
 • Parlamentarna Komisija za zakonodavstvo
 • Parlamentarna Komisija za zdravstvo, rad i socijalnu zaštitu
 • Parlamentarna Komisija za ljudska prava, ravnopravnost polova, nestala lica i peticije
 • Parlamentarna Komisija  za Prava, interese zajednica i za povratak
 • Grupa žena poslanice
 • Kosovska Policija
 • Sudski Savet Kosova
 • Tužilački Savet Kosova
 • EULEX
 • Odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda (OZLJPS)
 • Ombudsperson
 • Predstavnici Mreže grupa žena Kosova
 • Predstavnici civilnog društva ove oblasti
 • Predstavnici međunarodnih organizacija.

Pod pokroviteljstvom Predsednice Republike Kosovo, gospođe Atifete Jahjaga, odnosno pod pokroviteljstvom Nacionalnog Saveta za preživele seksualnog nasilja tokom rata, u prisnoj saradnji sa Ambasadom Velike Britanije u Prištinu, od 10. – 13. Juna 2014 godine je organizovano niz aktivnosti za obeležavanje Globalnog Samita za obustavljanje seksualnog nasilja  u konfliktima, koji je održan u Londonu pod sloganom #timetoact / #vreme za delovanje. Takođe 12. Juna je održana Centralna manifestacija na Trgu  21, gde su pozvani svi članovi Saveta i ostali učesnici, gde su prenete poruke Predsednice Republike Kosovo, gđe. Atifete Jahjaga, Britanskog Sekretara inostranih poslova, g. William Hague i specijalnih predstavnika Ureda Visokog Komisionera Ujedinjenih Naroda za Izbeglice, gđe. Angeline Jolie, u vezi žrtava seksualnog nasilja tokom rata i podršci koju trebaju imati ove žrtve od domaćih i međunarodnih institucija.                                                                                              

Manifestacija je završena prikazivanjem dokumentarca Kosovskog Centra za Rehabilitaciju preživelih torture (KCRPT) uz prigodni koktel.

1.    Inauguracioni sastanak Saveta 7. Marta 2014
2.    Članak izdat u dnevne novine Tribuna 8. Marta 2014
3.    Nakon amandamentiranja Zakona
4.    Govor Predsednice Jahjaga na početku “Nedelje Žene na Kosovu”,  24. Marta 2014.
5.    Govor Predsednice Jahjaga na Globalnom Samitu Žena, u Parizu 06. Juna 2014.
6.    Poruka Predsednice Republike Kosovo u okviru aktivnosti na Kosovu koje su obeležavale Globalni Samit za sprečavanje Seksualnog nasilja u Konflikte, četvrtak, 12. Juni  2014.
7.    Govor Predsednice na Globalnom Samitu za sprečavanje Seksualnog nasilja tokom Konflikta,  London, 12. Juni 2014
8.    Pod pokroviteljstvom Predsednice Republike Kosovo, gospođe Atifete Jahjaga, odnosno pod pokroviteljstvom Nacionalnog Saveta za Suzbijanje Seksualnog nasilja tokom rata, u tesnoj saradnji sa Ambasadom Velike Britanjije u Prištini je organizovano niz aktivnosti za obeležavanje Globalnog Samita za sprečavanje seksualnog nasilja u Konflikte,  pod motom  #timetoact/ # vreme za delovanje koji je održan u London od 10. do   13. Juna 2014.
9.    Među ostalim je bilo i osvetljenje Sahat Kule pod motom #timetoact, 2  diskusije na televiziji TV 21 (Ambasadaor  Ian Cliff i ministar Čitaku) i na RTK (Emisija Imidž: Myrna Macgregor iz Britanke Ambasade, Igballe Rogova, Sabahate Pacolli, Flora Macula) gde se prethodno usaglasilo da se govori o važnosti formiranja i konkretnim koracima Nacionalnog Saveta Protiv seksualnog nasilja kao ratno sredstvo i tretiranje ove kategorije civilnih žrtava na Kosovu i
10.     Ne Centralni događaj je organizovan na Trgu 21 gde su prikazane poruke Predsednice Republike Kosovo, gđe. Atifete Jahjaga, Inostranog Sekretara Velike Britanije g. William Hague i Specijalne Predstavnice Ureda Visokog Komisionera za Izbeglice Ujedinjenih Naroda gđe. Angelina Jolie. Takođe su prigodni govor su imali i Ministar za Evropske Integracije, gđa. Vljora Čitaku i Ambasador Velike Britanije g. Ian Cliif i takođe je prikazan dokumentarac NVO-e Kosovski Centar za Rehabilitaciju Preživelih Torture (QKRMT/KCRPT).
11.    fem talk- o ovoj temi organizovan od strane Kosovskog Centra za Istraživanje Rodova.