UD i Presidentit të Kosovës, dr. Jakup Krasniqi flet për zgjedhje të parakohshme