“Evropa e lirë”: STATUSI DETERMINON TË GJITHA PROCESET E TJERA