Govor V.D. Predsednika Republike Kosova, dr. Jakup Krasnići, na ceremoniji otvaranja “Nedelje Prava Žrtava Zločina”

Vršioc Dužnosti Predsednika Republike Kosova, dr-Jakup Krasnići, je danas održao govor na ceremoniji otvaranja „Nedelje Prava Žrtava Zločina“.

U nastavku dajemo celokupno izlaganje g-dina Krasnići-ja:

Poštovani Glavni Javni Tužioc,
Poštovani zamenik ambasadora,
Poštovani predsednik Suda, g-din Hasani,
Dame i gospodo


Kada god nam se desi da čujem reč ŽRTVA, pre njenog etimološkog značaja, u nas, u našoj savesti, se budi osećaj udara na neokrivljenost. Razlozi i okolnosti pod kojima, kao posledica, proizilazi zločin, ukidanje života van prirodnih zakonitosti, mogu biti najrazličitiji, ali nema i ne može biti opravdanja niti ljudsko zakonito opravdanje.

Još od nastanka sveta izgleda da je začeta konfliktnost. Vazda postoji jedno ANTI (PROTIV) kao što ima i jedno PRO (ZA). Zatećemo i ovaj antagonizam još od homo sapiensa u sveukupno životno delo: u radu, umetnosti, kulturi te iznad svega, u aspiraciji za slobodu i društveni život.

Opozivaoci slobode i života drugog lica/druge osobe, kao regruti skrnavljenja, neretko izazivaju nezaobilazni sukob, sudar, rat.

Na njenoj oštrici padaju žrtve, neokrivljeni, kao što navodi albanska razborita uzrečica: “od sedam do sedamdeset“ ili, kako smo mi doživeli:od nerodjenog embrija pa do najstarijeg, naj nemočnijeg.

Več je poznato da skoro svuda u svetu ima lica/osoba, organizama i najrazličitijih asocijacija, koje imaju u fokusu i misiju zaštite svega živog: od amfibija, biljke i živine, čak i otrovnih i grabljivih specija, pa do čoveka, bez obzira na dob, rod, rasu, veru i naciju.

U vrtlogu rata, mi možemo samo zamišljati, ali nikako ne vodimo računa o tome koje gubitke trpi svet i čovečanstvo. Medju onima neokrivljenima ubija se pravda, humanizam i potencijal budućnosti, ubijaju se genije nauka, umetnosti i kulture, sporta i graditeljstva.

Poštovani Glavni Javni Tužioc,
Dame i gospodo,


Namenjujući ovu nedelju Pravima Žrtava Zločina, vi, onoliko koliko dokazujete poštovanje s pietetom za žrtve, toliko iskažete poštovanje za njihova prava, i ovo poštovanje, najmanje, jeste pokušaj korekcije i opomene onima koji su živi. Jedna korekcija i opomena koja će svakako da se pretvori u iskustvo i naobrazbu.

Nalazeći se danas ovde medju vama, osećam se počašćenim što mogu proglasiti otvorenom Nedelju Prava Žrtava Zločina i, pozdravljajući sve vas, priklanjam vam se svim bićem u ovoj dostojanstvenoj delatnosti.