Govor Predsednice Jahjaga povodom Večere Letine - Dana Zahvalnosti

Okupili smo se danas zajedno, svi Mi – građani Republike Kosovo, sa našim prijateljima, na ovu proslavu završetka žetve da se radujemo za dobra koja nam je Bog podario, u ovu našu plodnu zemlju.

Poštovani građani,
Poštovani predstavnici institucija Republike Kosovo,
Poštovani Predsednik Sejdiu,
Poštovani akademici,
Poštovani ambasadori i predstavnici diplomatskih misija u Republici Kosovo,
Poštovani Komandant KFOR-a, Farina
Poštovani Komandant SBK-a, Kastrati,
Poštovani poslanici,
Poštovani prisutni,

Okupili smo se danas zajedno, svi Mi – građani Republike Kosovo, sa našim prijateljima, na ovu proslavu završetka žetve da se radujemo za dobra koja nam je Bog podario, u ovu našu plodnu zemlju.

Dan zahvalnosti je naše tradicionalno slavlje, stara još od vremena ilirskih Dardana, koje je spajalo sve ljude Kosova jednog s drugim i sa njihovom budućnošću.

Ovo je jedan dan koji nas sve okuplja oko našeg bogatog stola i kada se skupimo sa našim najdražim, nakon završenih poslova sezone. Ali, ovo je takođe jedan dan kada trebamo pružiti ruku pomoći našim susedima i svima onima koji imaju potrebu za nas.

Ovog dana budimo zahvalni za bezbednost i napredak naše zemlje. Budimo zahvalni za našu bogatu zemlju i za dobra koja nam ona donosi. Budimo zahvalni za naše slobode, za koje smo tako mnogo žrtvovali  i za zdravlje svih naših građana.

Neka se ovog Dana Zahvalnosti predvodimo od nasledstva onih koji su žrtvovali za našu sadašnjost pretvarajući Kosovo u jednu zemlju velikih mogućnosti. Neka se ovoga dana našeg tradicionalnog slavlja rukovodimo od poverenja da se mir gradi miroljubivim razumevanjem i obostranim poštovanjem i gde naša ustrajnost zavisi od NAS samih – odanih građana ove zemlje, koji žele uživati u svojoj budućnosti.

Neka danas radimo, sa većim poverenjem u sebe i sa voljom za našu domovinu, sjedinjeni u jednog, da bismo Kosovo učinili neodvojivim delom naprednog sveta i u jednu dostojanstvenu zemlju za život u njoj.

Neka ovaj Dan Zahvalnosti bude dan našeg sakupljanja kao građani, dan jačanja veza sa porodicom kao jedan izvor naše ljudske snage, jedan dan poverenja u naše snage za jednu novu, dobru i darovitu godinu.

S toga neka se Bogu molimo za još veće bogatstvo.
Da sačuva Zemlju Kosova,
Bog Vas blagosiljao,
Blagosiljao Bog prijatelje Kosova,
Blagosiljao Bog Kosovo i njen narod.