Govor predsednice Jahjaga povodom 40. godišnjice osnivanja Akademije nauke i umetnosti Kosova

Počastvovana sam što sam na ovoj godišnjici Akademije. Ovo je moj prvi put, da se kao predsednica zemlje, obratim ovoj instituciji koja okuplja naše intelektualce, čije je nasledstvo osnov opšteg razvoja društva.

Poštovani predsedniče Skupštine, Veseli
Poštovani premijeru Mustafa,
Poštovani predsedniče Akademije nauka i umetnosti Kosova,
Poštovani akademici,
Dame i gospodo,

Počastvovana sam što sam na ovoj godišnjici Akademije. Ovo je moj prvi put, da se kao predsednica zemlje, obratim ovoj instituciji koja okuplja naše intelektualce, čije je nasledstvo osnov opšteg razvoja društva.

Ovaj jubilej od 40 godina – rada i neumornog angažovanja svakoga od vas je mnogo više od simbolike u brojevima - to je uzastopan napor da se bude u službi zemlje kao pokretačka snaga, posebno u vremenima velikih preokreta.

Dakle, sećam se uz puno poštovanja i poklanjam se pred figurama jedne čitave generacije akademika Kosova, koji su dali pečat jednom broju procesa u zemlji i kritičkom mišljenju – posebno, nasledstvo i u stvaranju države i opštem razvoju društva.

U ovo vreme velikih izazova i određivanja naučnih vrednosti u našem društvu -  Akademija nauke i umetnosti Kosova treba da ostane snažna u njenoj ulozi razvitka naroda uporedo sa naukom i umetnošću.
 
Stvaranje države Kosova je zasnovano na zajedničkom radu svakog dela našeg društva, i u tom krugu Akademija ima snagu i potencijal da da svoj doprinos u razvitku naše zemlje. Bitnost uključivanja Akademije u ove procese je bitan za zemlju jer gradi konsenzus u društvu, i zato što će se razvojna strategija zasnivati na naučnim vrednostima i rezultatima, kao i na društvenim okolnostima.

Dakle, Akademija ima ulogu koju treba da odigra u izgradnji državnosti Kosova i u jačanju naše nove demokratije. Mi treba da izgradimo kulturu političkog dijaloga i da obogatimo diskurs u našoj javnoj oblasti, radi naše zajedničke budućnosti,, koja prevazilazi podele između političkih snaga. Argument snage i snaga brojeva  ne mogu da zamene razgovor.

Mi ne smemo da stavimo u opasnost partnerstvo sa međunarodnim faktorom, posebno sa SAD-om, niti da gušimo demokratske razvoje i da otežavamo život građana zemlje, čije poverenje u svakoga od nas -  bilo institucionalnim liderima ili partijskim -  bledi svakoga dana sve više.  Mi treba da budemo uz građane zemlje,, jer njihov glas nas je izabrao da budemo u njihovoj službi kako bismo im garantovali drugačiju budućnost.
 
Obaveza nam je i dug prema čitavim generacijama koje su se žrtvovale za našu današnjicu da kompletiramo i zaključimo našu konsolidaciju kao države.

Dakle, Akademija i intelektualci njeni članovi imaju ulogu koju treba da odigraju-  u vreme kada nam je potrebno više poverenja u nas same, da možemo prevazići razlike, učeći da je dijalog rešenje za današnje probleme: u vreme kada treba da shvatimo da izgradnja države prava izbegava ulicu kao rešenje i pruža rešenje unutar institucije; bez uslova; bez neprijateljstva i bez straha jednih od drugih; u vreme kada nam je potrebno više saglasnosti među nama o našoj ulozi u dobrom susedstvu i o dijalogu sa Srbijom, više poverenja da naš put izgradnje države podrazumeva približavanje EU, realnost koja ujedinjuje sve građane zemlje, bez razlike.

Ali, mi smo danas daleko od projekta EU: ne samo zato što nismo postigli da prevaziđemo naše unutrašnje razlike i da sastavimo strategiju za učlanjenje, već i zato što nismo uspeli da na međunarodnoj sceni još više ojačamo argumente jedne države prava koja bi nas učinila partnerom i u regionu i u Evropi.

Ali, i mi smo nailazili na poteškoće -  jer je dijalog sa Srbijom više pitanje našeg konsenzusa koji treba da proizvede unutrašnju stabilnost, ali i konkretan rezultat, koji vodi ka inkluzivnoj državi i koji ne dotiče državnost. Naišli smo da poteškoće jer je normalizovanje odnosa između naših država dvosmeran put, dva sagovornika, koji pomaže u pomirenju dva naroda i otvara stazu prema EU, koja treba da drži otvorenom perspektivu regiona.
 
S toga, Akademija ima doprinos koji treba da da u istorijskom procesu pomirenja naroda, u pomoći prepravljanja nepravde iz prošlosti, koji otvara put opšteg razvoja na jednak način svih nas u regionu Balkana, obezbeđujući mir i stabilnost.

Poštovani članovi Akademije nauka i umetnosti Kosova,

Ova godišnjica dokazuje vašu misiju u izgradnji mostova saradnje na različitim poljima, a posebnu u nauci sa svima, ne samo sa susedima, već i šire.

Na vašim leđima je teret da nauku , umetnost i obrazovanje učinite delom života našeg društva, menjajući ga u bitnu viziju za budućnost novih generacija.

SREĆNO!