Govor predsednice Jahjaga na manifestaciji Epopeje Oslobodilačke vojske Kosova

Na ovaj poseban dan za Kosovo, odajemo počast uz poštovanje svih onih koji su pali za slobodu i ujedno se sećamo uz puno poštovanja čitavih generacija koje su se žrtvovale za slobodu, nezavisnost i mir Kosova.

Počastvovana sam što na ovo obeležavanje godišinjice koja je organizovana pod pokroviteljstvom premijera Kosova, uz puno bola se i sa ponosom sećamo svih onih koji su Kosovu podarili današnjicu, otvarajući prozor svetloj budućnosti.

Mi, građani ove zemlje, naklanjamo se pred žrtvom i heroizmom onih muškaraca i žena koji su Kosovo voleli srcem, što su ga videli slobodnog i naprednog i što su za njega dali ono najvrednije za sutrašnjicu novih generacija.
 
Kosovo je njihov amanet i snaga i naša hrabrost da učinimo zemlju snova za sve one koji u njoj žive, bez razlike, dostojanstveno i jednako. Ovo ke otadžbina slobodnih ljudi; zemlja sa etničkim, kulturnim i verskim diverzitetom, postala je najveća vrednost društva, mesto mira za sve.
 
Danas je dan koji simbolizuje ujedinjenje građana Kosova oko zajedničkog cilja: izgradnja razvijene, napredne i demokratske, multikulturalne zemlje. Ovo je dan kada uz puno poštovanja i ljubavi za otadžbinu, ne izazivajući njenu krhku demokratiju.
 
Danas je dan kada se misli na budućnost novih generacija: ostavljajući po strani političke razlike, odustajući od inata i ega, marljivo radeći na ostvarivanju naših nadahnuća, za jednu razvijenu ekonomiju koja će mlade zadržati u zemlji, za državu pravde, u kojoj je svako jednak pred zakonom, za prosperitetnu državu za svakog njenog građana.
 
Ovo je dan kada treba da završimo bitne procese za državu, kako bismo otvorili naše perspektive, obuhvatajući i promenu Sigurnosnih snaga Kosova u Oružane snage Kosova, na koje ćemo svi nastaviti da budemo ponosni. Danas je vreme za Kosovo!
 
Kosovo je nepovratna realnost; mir koji je osvojen nakon dugog i teškog rata; sloboda za koju se žrtvovalo; doživotno prijateljstvo sa SAD- om koje su bile uz nas u svakom poglavlju izgradnje države. Kosovo je dodatna vrednost za stabilnost i sigurnost ne samo u regionu, nezamenjiva snaga prijateljstva, garant mira za sve koji otvara vrata integracijama.
 
Kosovo je i bol i zajednički ponos i stoga je i naša snaga da dokažemo da možemo da ga učinimo snom za sve one koji su se za njega žrtvovali - najbolja realnost.