Govor Predsednice Jahjaga na lansiranju Dana Žena Preduzetnica na Kosovu

Drago mi je da se ovog jutra priključim diskusiji o jednom vrlo važnom pitanju, učešća žena u ekonomiji, dok lansiramo dan preduzetništva žena u Kosovo.

Predsedmoca Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga prisustvovala lansiranju Dana Žena Preduzetnica na Kosovu. Ova manifestadcija se obeležava u partnerstvu sa Nedeljom Globalnog Preduzetništva, koja se na Kosovu organizuje pod pokroviteljstvom Predsednice Republike Kosova, gospođe Atifete Jahjaga.

U nastavku sledi govor Predsednice Jahjaga na ovoj ceremoniji.
Poštovana g-đa. Mirlinda Kusari,
Poštovani ambasadori, akreditovani u Kosovo,
Poštovani učesnici,

Drago mi je da se ovog jutra priključim diskusiji o jednom vrlo  važnom pitanju, učešća žena u ekonomiji, dok lansiramo dan preduzetništva žena u Kosovo.

Ali pre nego počinjem govoriti o tome, želim da izrazim posebno zadovoljstvo da naša zemlja na inicijativu Centra Kosova za Inovacije, CKI, i uz podršku mnogih partnera, već druge godine zaredom se uključila u obelježavanje globalne nedelje preduzetništva.

Ova nedelja cilja podizati društvenu i institucionalnu svest o snazi i važnosti koju razvoj preduzetništva ima u ekonomskom razvoju zemlje, u podsticanju inovacije, u stvaranju novih radnih mesta i u povećanje blagostanja svih građana, zato sam ja izrazila moju bezrezervnu podršku.

Preduzetništvo je generator ekonomskog razvoja i onog socijalnog pa s toga kažem bez dvoumljenja da jedno društvo koja podržava duh preduzetništva u njenoj sredini jeste vizionarsko društvo.

Poštovani učesnici,

Tokom ove nedelje ćete imati mogućnosti da prisustvujete u više diskusija, slušate strućnjake  o njihovom iskustvu u preduzetništvo, učite o novim oblicima jačanja biznisa i za realizaciju vaših ideja. Sve se ovo se čini u cilju podsticanja sveukupnog razvoja preduzetništva.

Ali, danas se fokusiramo na jedan jako važan elemenat ove inicijative za razvoj, na ulogu koju žene imaju u ekonomskom razvoju zemlje i o potrebi pružanja ravnopravnih mogućnosti koje garantuje njihovo uključivanje  i korišćenje talenta koji one imaju.

U više mojih obraćanja često istićem činjenicu da žene čine polovinu našeg društva i polovinu talenta i njen ljudiski faktor. Ali povrh činjenice da su žene polovina ljudskog bogatstva, mi svakog dana vidimo kako se ženama pružaju manje mogućnosti za obrazovanje, manje pristupa finansijskim i ekonomskim izvorima, one su manje prisutne pri stolovima odlučivanja, ili upravnim  odborima kompanija.

Suočavamo se sa jednom gorkom realnošću gde žene i devojke predstavljaju najsiromašniju kategoriju društva, čine ekonomski manje unapređeni sloj nalazeći sebe u delu vicioznog kruga siromaštva i zavisnosti generaciju za generacijom.

Došlo je vreme da menjamo ovu realnost, da okončamo prepreke rodova koje se nameću ženama i devojkama. Poštivanje prava žena jeste ljudsko pravo, ali jeste ujedno i pametno rešenje koja garantuje blagostanje i napredak.

Poštovani učesnici,
Svakodenvno sve više vidimo višestrukih pozitivnih efekata aktivnog ukljućivanja žena u svaku oblast društva, posebno u ona društva koje kao svoj deo razvoja su integrirale politike garantovanja učešća žena u svaku kapilaru društva.

Samo pre par dana članovi G20, ekonomski najrazvijenih država, su se obavezali da preduzimaju konkretne mere za smanjivanje raskoraka učešća u radnu snagu između žena i muškaraca za 25 posto do 2025 godine.

Ravnopravnost rodova je uključena kao deo agende ekonomskog napretka najrazvijenih zemalja sveta, pošto, kao što je navedeno, doprinos žene u privredu zemlje i svetsku privredu jeste bitan i ne može se zanemariti.

Kosovo ima za cilj da se poreda na stranu ovih društva, s toga smo i preduzeli konkretne korake u ovom pravcu kao društvo i institucije putem izgradnje raznih politika, zakonodavstva i mehanizama radi većeg pristupa žena ekonomskom jačanju.

Mi smo to učinile i u prvom međunarodnom samitu žena, koji je održan u Kosovo, Oktobra 2012 godine, kada je identifikovano niz poznatih preporuka kao Prištinska Načela koje su nam služile kao putokaz našeg kretanja u pravcu ispunjavanja vizije za jedno društva ravnopravnog pristupa za žene i muškarce.
 
U ovima načelima posebnu važnost smo posvetili ekonomskom jačanju žene smatrajući je osnovnom za opšti ekonomski rast i za garantovanje univerzalnog pristupa u bezbednost, pravdu, finansijskim i ekonomskim izvorima, i odlučivanje pri upravljanju.

Ali povrh naših dostignuća, imamo još dosta posla obaviti. Mi trebamo sastaviti strategije i konkretne planove putem kojih garantujemo dugoročni pristup žene u ekonomiju, trebamo sastaviti jedan sveobuhvatni pristup koji će predočiti sve prepreke sa kojima se suočavaju žene od prvog koraka učešće u radnu snagu, do garantovanja učešća u upravne odbore kompanija.

Ekonomsko jačanje žene izvire iz obdarenosti i sposobnosti žene, i dobija oblik kada se ženama pružaju ravnopravne mogućnosti, uključujući i njihva potpuna zakonska prava i pravedan pristup u mogućnosti i izvore.

Drage prijateljice,
Među vama danas vidim mnogo snažnih žena u naše društvo, koje su sa  mnogo  rada i angažovanja, sa vizijom i odlučnošću su uspele svladati prepreke. Vi, poštovane gospođe, koje ste uspešne u preduzetništvo, vi ste model za sve mlade devojke ali i za mlade momke koji imaju aspiracije postati preduzetnici.

Vi predstavljate primer uspeha našeg društva!

Ovoga dana izražavamo priznanje svim ženama preduzetnice koje se nisu zaustavile pred izazovima sa kojima su se suočile u izgradnji i proširenju svojih biznisa. Isto tako cenile su doprinos svih organizacija koje su podržale i nastavljaju podržati žene u preduzetništvo. Jedan dobar primer jeste gospođa Mirlinda Kusari-Purrini koja predstavlja Kosovo kao ambasador na dan preduzetništva žena.

Sa ovog foruma upućujemo snažnu poruku da žene preduzetnice nisu usamljene, one uživaju potpunu institucionalnu podršku i nesumnjivo podršku žena preduzetnica u realizaciji njihovih projekata.

Želim da iduće godine, na ovaj dan govorimo o više uspeha i više mogućnosti koje se pružaju ženama preduzetnice.

Vi imate profesionalne sposobnosti, imate volju i neumornim radom, ubeđena sam, da ćete uspeti.

Ovaj današnji dan, Xheraldina počinje sa jednim citatom jedne velike prijateljike Kosova, Sekretara SAD-e, gospođe Clinton, i ja ću završiti isto tako sa jednim citatom jedne velike prijateljice Kosova, isto tako Sekretara SAD-e, gospođe Olbright, koja kaže: “ Postoji jedno rezervirano mesto u pakao za sve onežene koje ne podržavaju ostale žene”. Dakle, mi treba da podržimo jeda-drugu, jer ukoliko se ne podržavamo nećemo biti sposobne da vam prenesemo jednu poruku mladima devojkama.

Puno uspeha svima. Zahvaljujem!