Govor Predsednice Jahjaga na 9-om Svetskom Ekonomskom Islamskom Forumu

Dozvolite mi da kažem da se osećam počašćenom da sam danas ovde, na ovom istaknutom forumu, među toliko prijatelja, koji se održava u jednoj od najdražih zemalja za moj narod, radi raspravljanja zajedničkih ideala razvoja i naše zajedničke izazove u ovome svetu koji nastavlja da se sučeljava sa recesijom i ekonomsko-finansijskom krizom koja nije poštedela nijedan deo sveta.

Poštovana Velicanstva,
Poštovani ucesnici devetog Svetskog Ekonomskog Islamskog Foruma,
Dame i gospodo,

Dozvolite mi da kažem da se osecam pocašcenom da sam danas ovde, na ovom istaknutom forumu, medu toliko prijatelja, koji se održava u jednoj od najdražih zemalja za moj narod, radi raspravljanja zajednickih ideala razvoja i  naše zajednicke izazove u ovome svetu koji nastavlja da se suceljava sa recesijom i ekonomsko-finansijskom krizom koja nije poštedela nijedan deo sveta.

Posebno sam zadovoljna da po prvi put u ovaj Forum predstavljam moju zemlju, Republiku Kosovo, koja iako je geografski dosta daleko od vecine vas,  ujedinjena je sa vama u podeli istih vrednosti kao i vi, vrednosti demokratskog sveta.

Zahvalna sam takode što se ovaj Forum održava ovde u London, jedan grad gde mnogo mladih, muškaraca i žena iz cele moje zemlje su našli veliku mogucnost pratiti svoje snove, glavni grad jedne zemlje koja je stala uz narod Kosova pomažuci u njihovo potraživanje  za svojom slobodom i prosperitetom. 

Zbog ove stalne podrške, koja nam je pomogla da nademo mir i da postanemo nosioci0. svoje sudbine i omogucilo nam je da ostvarimo najmladu državu Evrope, mi smo sada otvorili jedno novo poglavlje Kosova, gde njeni gradani više ne žive u strahu i pretnji, nego u jednoj zemlji gde mi nastojimo, zajedno sa našim saveznicima- sa vama – da ostvarimo jednu zemlju cvrstih nada i velikih mogucnosti.
Kao što smo primetili tokom zadnjeg ekonomskog pada, narocito u Evropu, stvaranje mogucnosti i održavanje nade za jednu bolju buducnosti od koje zavise mnogi od naših gradana, zahteva više od rešenja koja se nude od jedne jedine zemlje, jer naše su sudbine više medusobno vezane nego podeljene.
Danas, nijedna zemlja u svetu ne može biti imuna od poznatog spiska opasnosti – etnickih i sektaših konflikata , politickog blokiranja, ekonomskog ugrožavanja, limitiranih prirodnih dobara, diskriminacije, neravnopravnosti, raskoraka koji se povecava izmedu siromašnih i bogatih, izmedu razvijenih i zemalja u razvoju.

U prošlosti, u druga vremena, svaka od ovih opasnosti bi bilo odgovorna za jedno društveno razaranje, koje bi se dogodilo u izolaciji, ostajuci za osudu iste samo od strane istorije. Ali danas nije važno koliko ste geografski ili strateški daleko. Udarci u jednoj zemlji ne mogu ostati samo unutar te zemlje.
Ipak, ova nova epoha – kao nikada ranije u istoriji covecanstva – je takode pružilo nove šanse saradnje. U ovo doba integracije i ucešca, pitanje ukljucivanja je postalo mnogo vece. Oko sveta, istorijski podeljene zemlje i ljudi, ili smešteni na periferiji sa sredstvima prinude, društvene tradicije ili predrasude, zauzimaju svoje mesto za okruglim stolom.

Ja dolazim sa jednog dela Evrope koji je ostao van Evropske Zajednice i gde istorija je upoznala više podele nego ujedinjenje i saradnju. Jugoistocna Evropa je imala jednu istoriju razaranja i pomirenja medu ljudima, proces koji je bio težak. Ipak, u zadnjoj deceniji, zemlje regiona su uocile jedan vanredni napredak na njihovom putu u pravcu prosperiteta.

Kosovo je odlucna da ustraje na ovom putu, Mi smo odlucni da branimo našu dugu tradiciju da svakom gradaninu ponudimo prava, šanse i jednaku odgovornost. Mi smo ponosni da u obnovi naše zemlje, žene su odigrale jednu glavnu  ulogu. I ostajemo posveceni uspostaviti jednu zemlju u kojoj muškarci i žene imaju mogucnosti iskazati svoj puni potencijal. Samo onda mi možemo se obezbediti da smo Kosovo postavili na njenom pravom putu razvoja i prosperiteta.

Ovaj deo Evrope ima mnogo mogucnosti i pruža mnogo kapaciteta za postanak deo razvijenog sveta i da postane deo globalne ekonomske obnove. Ova regija je cvrst most imajuci u vidu njegovu kulturnu i versku razlicitost i igra odlucnu ulogu za mir i stabilnost.

Ukljucivanje Jugoistocne Evrope ce smanjiti opasnost obnove konflikta. Vlade zemalja regiona ce ciniti odgovornim za unapredenje blagostanja svojih gradana, i menjanja perspektive na demokratskim osnovama koje ce donositi više ekonomskog prosperiteta. Mi smo male zemlje sa uzajamno zavisnim privredama, koje nastavljaju ostati nerazvijene , gde se problemi teško rešavaju, ali koje nastavljaju se truditi da se prilagode otvorenom tržištu i koje su se skoro potpuno spasili od globalne finansijske krize, delimicno zbog njihove bankarske stabilnosti.

Kao regija, a i kao zemlje, naše su sposobnosti velike. Nudimo jednu mladu radnu snagu, obrazovanu i talentovanu, velike mogucnosti za investiranje i za privlacnost stranog kapitala, jednu povoljnu poslovnu klimu koja se sve više  poboljšava u celoj regiji, obuhvatajuci Republiku Kosovo. Kao celina, regija je u toku potrage za nove mogucnosti prosperiranja i da postane neodvojiv deo zajednickih rešenja naših zajednickih problema.

Društva u tranziciji ne treba da uvek ostanu zavisne od donacija. Ona treba da se trude za ekonomskim saradnjama koje donose obostrani profit, u pravcu jedne ekonomske medu ovisnosti koja nikada nece proizvoditi “zero-sum”-(nultu sumu).
Poštovana velicanstva,

Mi smo se sakupili danas ovde u traganju za novi nacin poboljšanja života naših gradana i ustrajnog ekonomskog rasta naših zemalja putem saradnje.

Radi ostvarivanja toga, naše glavno fokusiranje s pravom se odnosi na ekonomski razvoj, zajednicki imenitelj, radi pružanja onog što naši gradani žele – posao, cvrstu privredu, zdravo vaspitanje i ustrajnost – kako bi buduca generacija imala više mogucnosti nego što smo mi imali.

Razgovor koji smo poceli u ovom forumu istice da odgovor za naš zajednicki  uspeh jeste obuhvatanje, jer preko nje svaka zemlja se poziva na održavanje odgovornosti i iznad svega radi povezanosti naših privreda u traganju za novim nacinom rešavanja krize sa kojom se svaka zemlja suceljava.

Mi treba da nademo konvergentne tacke uz dobru volju i obostrani profit, ne naprosto geografski ili istorijski predodreden, jer mnogi od nas ovde dele više od toga. Mi delimo tradiciju i angažovanje prema istim vrednostima koje mogu samo jacati veze izmedu naroda.

Hvala vam!