GOVOR PREDSEDNICE ATIFETE JAHJAGA ZA SASTANAK KONSULTATIVNOG SAVETA ZA ZAJEDNICE

Sastali smo se danas ove da izrazimo dobrodošlicu novim članovima koji će biti deo Konsultativnog Saveta za Zajednice, jedne važne ustavne kategorije gde se sluša glas svih zajednica putem izgradnje politika kao vrednosti našeg društva i naše države.

Poštovani članovi Saveta,
I predstavnici organizacija koje podržavaju Savet,
Dame i gospodo,

Sastali smo se danas ove da izrazimo dobrodošlicu novim članovima  koji će biti deo Konsultativnog Saveta  za Zajednice, jedne važne ustavne kategorije gde se sluša glas svih zajednica putem izgradnje politika kao vrednosti našeg društva i naše države.

Mi kao ravnopravni građani Republike Kosovo, osim ustavom garantovanih prava imamo i odgovornost izgradnje naše države na najvišim vrednostima tolerancije i integracije.

Novi članovi, i oni ponovno izabrani trebaju intenzivnije  raditi na promociji zajedničkih interesa svake zajednice u zakonodavstvo, politiku  i odlučivanje.

Imamo još poslova da završimo za rešavanje dnevnih problema naših zajednica. Trebamo garantovati ravnopravnost u svaki segment života ne kao pripadnici zajednica  nego kao državljani Kosova, bez razlike.

Dragi ucesnici,
Republika Kosovo se gradi na građanskim osnovama gde su svi ravnopravni, gde će se garantovati prava, sloboda i jednakost svih građana pred zakonom, i biti odlučni u stvaranju slobodnog i demokratskog Kosova. Republika Kosovo će osigurati odgovarajuće uslove koji će omogućiti zajednicama i njihovim pripadnicima da čuvaju, štite i razvijaju svoj identitet, unaprediti duh tolerancije, dijalog i podršku pomirenju između zajednica gde će se promovisati očuvanje verskog i kulturnog nasleđa svih zajednica, kao sastavnog dela nasleđa Kosova. Republika Kosovo ima za cilj da se stvore svi neophodni uslovi da sve zajednice na Kosovu zive normalnim životom, da imaju legalne institucije kojima mogu da se obrate za rešavanje problema i za zaštitu prava i jedino zajedničkim nastupom, možemo ići brže napred u izgradnju bolje budućnosti i većem uspehu u evropskim integracijama.

Poštovani učesnici,
Ulazimo u jedan važan i odlučujući period za našu zajedničku državu. U jednu fazu kada trebamo pokazati našu političku zrelost i demokratsku kulturu  i kada trebamo unaprediti naše unutrašnje procese i u odnosu na međunarodnu zajednicu.

Brzo uspostavljanje naših institucija će garantovati demokratsko funkcioniranje države,  pokazat će našu sposobnost za upravljanje krizama i našu spremnost da sami nalazimo rešenja koja će voditi u pravcu ispunjavanja očekivanja naših građana za jednu naprednu državu, odgovornu i poštovanu kao deo evro – atlantske porodice.

Garantovanje demokratskog funkcioniranja institucija, ne podrazumeva nametanje rešenja od jedne druge institucije i još manje uplitanje radi instaliranja nedemokratske prakse u našu zemlju. Kosovo ima parlamentarnu demokratiju i odgovornosti svake institucije su podeljene i utvrđene su Ustavom.  Isto toliko koliko je utvrđen mandat i vremensko trajanje svake institucije! Ali mi ćemo koordinirati naše delatnosti za dobrobit zemlje, čuvajući autonomnost svake  naše institucije, i garantujući njihovo najbolje funkcioniranje.

Mi trebamo naučiti biti odgovor ni i polagati račun pred našim građanima. Trebamo naučiti da Ustav i zakoni zemlje su oni koji  čine državu i mi svi trebamo razumeti da demokratija ima pravila koja se trebaju poštovati. S toga rešenja se nalaze među onima koji su dobili glas naroda, među onima koji imaju odgovornost pred svojim glasačima, pred građane Kosova.

Došlo je vreme da gledamo napred i da više brinemo za blagostanje naših građana: za obrazovanje, za zdravstvo, za nove mogućnosti zapošljavanja, za njihova ljudska prava, za njihovu slobodu, za proces saradnje između njih, za integraciju teritorija zemlje, za njenu međunarodnu konsolidaciju. Prema tome, trebamo na početku postaviti čvrste osnove jedne pravne države, gde će se naši zakoni najpre poštovati od nas, samih rukovodilaca institucija, od onih koji su izabrani glasom građana, da bi ih potom poštovasli i sami građani.

Naša odgovornost, kao i poslanicika Skupštine Kosova,  pod zakletvom “da dostojanstveno predstavljamo narod i da radimo za interes Kosova i svih njenih građana“, prostire se šire nastojeći nalaziti rešenjae unutar institucije koju predstavljaju i u okviru Ustava. I naravno da trebamo naučiti da sami nalazimo rešenja, ne tražeći pomoć vani, jer rešenja pripadaju nama, našoj državi i našoj budućnosti.

Naš uspeh je zajednički  i on treba da služi kao primer da mi gradimo vrednosti i da se država gradi na načelima ravnopravnosti i  ne  diskriminacije.