Govor Predsednice Atifete Jahjaga na centralnoj manifestaciji obeležavanja šeste godišnjice Nezavisnosti Republike Kosovo

Počeli smo obeležavanje praznika šeste godišnjice proglašenja nezavisnosti Kosova, najvažnijeg čina u najnovijoj istoriji naše zemlje, izgrađene idealom niza generacija koje su žrtvovale za slobodu i demokratiju.

Ovo je jedan dan koji spaja sve nas, građane nove države Jugoistočne Evrope, i dokaz  da se naša sreća utvrđuje od samih Nas, ravnopravnih ljudi ove zemlje.

 

Ovo je najveće delo svih građana Republike Kosovo – kojem delu ste Vi dali duh i dušu i činili je većnom.

 

Ovu većnost su izgradili svojim idealom oni koji su se borili – svi oni muškarci i žene OVK-a, sa legendarnim komandantom Adem Jashari, svi oni intelektualci i vizionari koji su postavili temelje države, sa Predsednikom Ibrahim Rugova.

 

U ovoj šestoj godišnjici želimo dokazati da svi Mi ostvarujemo ideal niza čitavih generacija, jer čuvamo utvrđene vrednosti od njih – za jedno ravnopravno društvo ljudi koji zajednički žive za jednu bolju budućnost.

 

I mi smo pisali našu sadašnjost, u miru, uz pomoć naših međunarodnih prijatelja, kao našu zajedničku volju i svih onih koji su nam pomogli tokom cele naše istorije. U prvom redu Sjedinjene Američke Države, ali i zemlje Evropske Zajednice. I budućnost nesumnjivo 90ćemo imati povezanu upravo sa ovim našim prijateljima.

 

17. Februar označava nepovratnu i nepobitnu istoriju države Kosovo, jedne nastale realnosti u svetu, koja čuva njenu neprikosnovenost i koja slobodno diše.

 

Bili smo na pravednoj strani istorije, makoliko je nasilje i gorka prošlost usporila naše kretanje ka pravednom cilju da budemo nedeljiv deo projekta Evropske Zajednice. Period konflikata i neprijateljstava na Balkanu je okončan i sada je otvorena mogućnost integracije – u jednoj važnoj epohi kada se dobrosusedni odnosi pretvaraju u nepobitne vrednosti za sve naše zemlje koje imaju aspiraciju članstva u evropsku porodicu.

 

S toga je nezavisnost Kosova, koja nosi Vaš pečat dragi građani Kosova, je otvorila put razumevanju i sporazuma, stvorila je mogućnost održivosti u regionu i izgradnje novih odnosa između ljudi, građana ravnopravnih država. Nezavisnost Kosova jeste garant mira, stabilnosti i bezbednosti za sve u regionu Jugoistočne Evrope.

 

Danas želim posebno da izrazim moje priznanje za Policiju Kosova i Snagu Bezbednosti Kosova, ove dve najpoverljivije institucije za građane Kosova i institucija koje dokazuju koliko je nepokolebljiva naša suverenost, isto onoliko kokiko i naša vizija za integraciju u NATO.

 

Uspeh vašeg daljeg reformiranja i profesionalizacije jeste garantovana zahvaljujući smelosti, hrabrosti, strpljenju i zavetu za ispunjavanje vaše misije za jedno miroljubivo i demokratsko Kosovo, za jedno društvo koja za primaran cilj ima investiranje za bezbednost svakog njenog građanina i gde svaki građanin sarađuje sa institucijama s ubeđenjem da one postoje za njihovu  zaštitu.

 

Ubeđena sam da naše posvećenje za očuvanje vrednosti i ideala  na kojima smo se zavetovali i da bismo ojačali i unapredili saradnju sa našim strateškim saveznicima, nikada se neće dovesti u pitanje.

 

 

Poštovani sugrađani,

 

Mi imamo još poslova da uradimo za ostvarivanje snova onih koji su postavili osnove države, pokazajući, danas, odlučnost za stvaranje pravne države, zasnovane na red i zakon koje se prostire na svakom delu zemlje, uz poštovanje slobode svakoga. Jedna odlučnost za izgradnju države koja garantuje napredak, blagostanje i bezbednost za sve i uključivanje svih.

 

U našim rukama – građani Republike Kosovo – jeste uspeh naše države. U rukama svih nas, ravnopravnih ljudi ove države, jeste snaga da ovu zemlju učinimo primerom razvijene demokratije, gde sveobuhvatnost podrazumeva obavezu i odgovornost i svakako razumevanje od svih.

 

Pa, s toga,  mi trebamo dokazati da imamo hrabrosti i snage da pobedimo svaku negativnu pojavu u društvo, što će garantovati put integracije u EZ-e,  jednu aspiraciju naših građana, koja spaja sve građane Kosova, bez razlike. Mi ne možemo gubiti šansu da učinimo Kosovo jednu čistu zemlju i ne korumpiranu zemlju, jednu zemlju bez organizovanog kriminala i  zemlju u koju če buduće generacije moći ostvariti svoju volju i svoje snovi, bez naše osude za nesmelost da se suočavamo sa sadašnjim izazovima.

 

Nalazimo se u jednom važnom periodu za zemlju – kada će duboke reforme, u svakoj oblasti, dokazati održivost našeg društva i odlučnost za okončanje perioda tranzicije. Reforme koje su koliko teške i bolne, ali koje su neophodne da bi ojačale državu i celo društvo. Reforme koje će omogućiti slobodu kretanja za naše građane Republike Kosovo svugde u Evropu, koje će omogućiti jedan brži ekonomski razvoj i posebno koje će stvoriti jednu bezbednu sredinu za investicije.

 

Svakako reforma će menjati percepciju sveta za našu državu – koje omogućava uspostvljanje jedne demokratske kulture u naše društvo.

 

Nalazimo se u jednom periodu kada trebamo dokazati našu spremnost da ekonomski razvijamo zemlju, gde će naši omladinci imati mogućnost pokazati svoje vrednosti, izražavajući ljubav za državu, bez potrebe potraživanja  jednog  boljeg života  negde drugde.

 

Jasno utvrđeni ciljevi za našu državu ne mogu ostati neispunjeni. Jer mi ćemo biti rangirani/ocenjeni prema vrednostima koje gradimo. Biti ćemo ocenjeni za ideale koje nastojimo stvoriti – pravne države, jedne slobodne i napredne države i posebno će nas se oceniti u odnosu na našu borbu za zaštitu ovih ideala.

 

 

Poštovani građani Kosova,

 

Svaki početak je težak i ovaj naš nije bio drugačiji. Ali, kao što je napisao američki kongresmen Daniel Webster za sećanje na proglašenje nezavisnosti Amerike: “ učinit ćemo ovaj dan veličanstvenim, besmrtnim. Kada ćemo mi biti u grob, naša će deca poštovati ovaj dan. Proslaviće sa zahvalnošću, slavljem, zajedno, sa vatrometom. I svake godine – na ovaj dana – ćemo liti suze, mnogo suza – ne suze pokoravanja i ropstva – ne suze patnje i uznemirenja – nego suze zahvalnosti, emocija, radosti“.

 

Kosovo, sretno!