Akreditovanje medija

Poštovani glavni urednici medija i odgovorni kancelarija dopisnika,

Odeljenje za informisanje i komunikaciju sa javnošću Kancelarije predsednika Republike Kosova akreditovaće predstavnike medija koji prate aktivnosti predsednika zemlje za 2019. godinu.

Akreditacija obuhvata naredni jednogodišnji period i za cilj ima što bolju saradnju sa medijima i stvaranje što boljih uslova za rad novinara koji prate aktivnosti predsednika zemlje.

Dodatna informacije:

  • Novine i agencije vesti mogu akreditovati po tri novinara i dva foto reportera;
  • Televizije po tri novinara i dva snimatelja;
  • Radio po dva novinara;
  • Portali vesti dva novinara i jedan foto reporter /kamermana;
  • Kancelarije dopisništva inostranih medija: mogu akreditovati po dva novinara
  • (za televizije i snimatelja);
  • Aplikacije stranih medija ce se vrednovati zavisno od njihovih zahteva.


Apliciranje
Zahtev za akreditovanje treba da ima logo odgovarajuceg medija i da se dostavlja u elektronskoj formi ili da se predaje Departmanu za Informacije i Komuniciranje sa Javnošcu u UPRK. Zahtev treba da je overen pecatom i potpisom odgovornog iz uredništva.

Zahtevi treba da sadrži: 
1. Ime i logo uredništva,
2. Broj telefona, faksa i e-maila uredništva,
3. Ime i prezime lica koji apliciraju za akreditovanje (novinar, foto reporter, kamerman...)
4. Licni broj ID-a(dokumenta identifikovanja ) podnosioca ,  
5. Punu adresu njihovog stana ,
6. Broj kontakt telefona i  e-mail adresu i
7. Jednu sliku (formata jpg, jpeg) 

Rok za apliciranje:
Do  11. januara   2019
Prilikom podizanja kartice akreditovanja predstavnik medija treba da sa sobom ima jedan dokumenat identifikacije sa slikom i karticom medija kojem pripada.
Kartice akreditacije mogu se preuzeti svakog radnog dana od  09:00 - 15:00 časova, na Odeljenju ta informisanje i komunikaciju sa javnošću Kancelarije predsednika Republike Kosova. Bićete blagovremeno obavešteni kada kartice budu spremne.

Kancelarija: C-405 A

Kontakt:
[email protected], tel: 038 200 12 049